Wat doet de IGZ met meldingen?

16-11-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een document gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke meldingen de IGZ recentelijk ontvangen heeft en wat daarmee gedaan is.

 

Er zijn vele verschillende soorten meldingen. Sommige meldingen zijn verplicht, bijvoorbeeld als zich bij de zorg aan een patiënt een calamiteit heeft voorgedaan. Maar ook worden er vrijwillig meldingen gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om een vermoeden van fraude. 

 

De IGZ heeft verschillende mogelijkheden om handhavend op te treden. Zo kan de IGZ een bestuurlijke boete opleggen, een tuchtzaak beginnen of een bevel opleggen. In het document 'In openheid leren van meldingen' geeft de IGZ een overzicht van de ontvangen meldingen en van de acties die daarop ondernomen zijn.

 

Het document van de IGZ vindt u hier.

 

Mr. Ernst de Jong

ejc.dejong@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 836