Patiëntenrechten

KBS adviseert zorginstellingen, beroepsorganistaties, artsen en andere zorgverleners veelvuldig over vraagstukken die te maken hebben met patiëntenrechten. Het gaat dan om zaken als:

  • het medisch beroepsgeheim
  • inzagerecht
  • blokkeringsrecht
  • toepassing van dwang en drang
  • de rechten van wilsonbekwame patiënten
  • de rechten van minderjarige patiënten
  • beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

 

Telefonische helpdesk

Artsen en instellingen die regelmatig  worstelen met acute vraagstukken over patiëntenrechten, bieden wij een speciaal arrangement voor direct telefonisch advies. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met mr. Oswald Nunes.

 

Meer weten over Patiëntenrechten? Neem dan contact op met:

 

Mr. Merlijn Christe  m.christe@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 831
Mr. Ernst de Jong  ejc.dejong@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 836
Mr. Ruud van der Mark   rpf.vandermark@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 850
Mr. Oswald Nunes   ol.nunes@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 866
Mr. Suzanne Steegmans  sm.steegmans@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 847
Mr. Sofie Steen  sm.steen@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 864
Mr. Danielle Zwartjens  d.zwartjens@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 833

Nieuws en publicaties