Home Samenwerking KBS Advocaten en mr. dr. Brenda Frederiks

Samenwerking KBS Advocaten en mr. dr. Brenda Frederiks

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking en komt de Wet bopz te vervallen. Hoewel de minister heeft aangekondigd dat 2020 een overgangsjaar is, moeten zorgaanbieders en zorgverleners vol aan de slag vanaf 1 januari a.s. Er zijn echter nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wet zorg en dwang (Wzd).

Wij merken dat veel organisaties worstelen met de samenloop tussen de Wgbo, de Wet verplichte ggz en de Wet forensische zorg. Om onze cliënten nog beter te kunnen bedienen, zijn wij recent een samenwerking aangegaan met mr. dr. Brenda Frederiks. Brenda Frederiks is gezondheidsjuriste en universitair docent gezondheidsrecht aan het UMC Amsterdam, locatie VUmc en zij is gespecialiseerd in de juridische aspecten van vrijheidsbeperkingen in de zorg en de toepassing van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

Wat bieden wij?

Zorgaanbieders en beroepsverenigingen kunnen bij ons terecht voor begeleiding en juridisch advies bij de overgang van de Wet bopz naar de Wet zorg en dwang. Het gaat dan bijvoorbeeld om: het ondersteunen bij het opstellen en/of beoordelen van een beleidsplan, het adviseren over de invulling van nieuwe functies/ uitvoeringsverplichtingen, het adviseren en ondersteunen bij het inrichten van de zorg en het vormgeven van de organisatie binnen de (kaders van de) Wzd, ook in het licht van de governance, het aanpassen van het klachtenreglement conform de Wzd (tenzij aangesloten bij de landelijke Wzd-klachtencommissie), adviseren over de samenloop van de Wzd met de Wgbo en de Wvggz en de problematiek die dat met zich brengt of de doorwerking van de Wzd in het ziekenhuis.

Bijeenkomst Wet zorg en dwang op 15 januari 2020

Op 15 januari 2020 organiseren wij een bijeenkomst waarin we stil zullen staan bij de impact en betekenis van de Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders. Aanmelden kan hier.

Contact

Heeft u behoefte aan begeleiding of advies of wilt u meer informatie over de samenwerking dan kunt u contact opnemen met Niels van den Burg of Brenda Frederiks

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven