HomeWijziging WGBO: inzagerecht nabestaanden in medisch dossier overleden patiënt

Wijziging WGBO: inzagerecht nabestaanden in medisch dossier overleden patiënt

image description

De zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht, waardoor hij nabestaanden lang niet altijd inzage kan geven in het medisch dossier van een overleden patiënt. De geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder blijft immers ook na het overlijden van de patiënt gelden en kan alleen in bepaalde situaties worden doorbroken.

In de wet (art. 7:457 Burgerlijk Wetboek/Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, kortweg WGBO) is nu alleen vastgelegd dat nabestaanden recht hebben op inzage als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. De overige gronden waarop nabestaanden mogelijk recht hebben op inzage vloeien voort uit de rechtspraak. Omdat eenduidige jurisprudentie ontbreekt, bestaat bij nabestaanden en in het veld behoefte aan verduidelijking over wanneer nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier.

De Tweede Kamer heeft toegezegd om de gronden waarop nabestaanden recht hebben op inzage te verduidelijken en in de wet op te nemen.

Wettelijk inzagerecht nabestaanden

Op dit moment is het wetsvoorstel ‘Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt’ in behandeling bij de Tweede Kamer, dat de WGBO op dit punt beoogt te wijzigen. Uit de parlementaire stukken kan worden opgemaakt dat dit wetsvoorstel, kort gezegd, regelt dat nabestaanden op grond van een wettelijke regeling inzage kunnen krijgen in het medisch dossier van een overleden patiënt. Het wetsvoorstel heeft tot doel het voor alle betrokkenen en de rechtspraktijk duidelijker te maken wanneer en onder welke voorwaarden inzage kan worden verkregen.

Bij wijziging van de WGBO kunnen nabestaanden van een overleden patiënt in 3 situaties inzage(recht) in het medisch dossier van de patiënt krijgen:

  • als de overleden patiënt hiervoor bij leven toestemming heeft gegeven (en die toestemming schriftelijk of elektronisch is vastgelegd);
  • als de nabestaande op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een zorgaanbieder heeft ontvangen dat een incident heeft plaatsgevonden;
  • als de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage.

In aanvulling op deze gronden wordt voorgesteld dat ouders van een overleden kind tot 16 jaar krijgen een ruimer inzagerecht krijgen. Zij krijgen automatisch recht op inzage in het medisch dossier van hun overleden kind, tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap of als het kind (ouder dan 12 jaar) heeft vastgelegd dat hij dat niet wil.

De wijzigingsvoorstellen in de WGBO zijn nog niet definitief. Het is daarom ook nog niet bekend wanneer (en welke) wijzigingen in werking zullen treden. Binnenkort wordt het wetsvoorstel besproken door de Tweede Kamer met minister Bruins, minister voor Medische Zorg.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.