Home Artikel over verhaalsbeding voor Wav-boeten in Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk

KBS

Artikel over verhaalsbeding voor Wav-boeten in Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk

In de meest recente editie van ORP is verschenen het artikel van August de Hoogh over de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 11 december 2015, waarin het leerstuk van de ongeoorloofde overeenkomst ex artikel 3:40 lid 1 BW centraal stond.

De pejudiciële vraag die door het hof aan ons hoogste rechtscollege werd voorgelegd, had betrekking op de mogelijke nietigheid van een beding in een aannemingsovereenkomst, op grond waarvan bestuurlijke boeten, opgelegd wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, konden worden verhaald op de andere contractspartij.

Klik hier voor het artikel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven