Home Gezondheidsrecht en tuchtrecht

Gezondheidsrecht

Onze specialisten adviseert zorginstellingen, beroepsorganisaties, artsen en andere zorgverleners veelvuldig over vraagstukken op het terrein van gezondheidsrecht, zoals het medisch beroepsgeheim, het inzagerecht, het blokkeringsrecht, de toepassing van dwang en drang, de rechten van wilsonbekwame patiënten, de rechten van minderjarige patiënten of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Tuchtrecht

Een tuchtprocedure heeft grote impact op de betrokken beroepsbeoefenaar. De in tuchtrecht gespecialiseerde advocaten van KBS zijn zich hiervan bewust, en bieden beroepsbeoefenaren die te maken krijgen met een tuchtklacht zoveel mogelijk deskundige ondersteuning op maat, om zo hun zorgen zoveel mogelijk uit handen te nemen. Dankzij de ruime kennis en ervaring die wij in het tuchtrecht hebben opgedaan kunnen wij de beroepsbeoefenaren met vertrouwen en rust bijstaan tijdens de procedure.

Scroll naar boven