Home Bezoldigingsmaximum WNT verlaagd

KBS

Bezoldigingsmaximum WNT verlaagd

Minister Plasterk heeft een wetsvoorstel ingediend om de norm voor de topinkomens in de (semi)publieke sector nog verder te verlagen. Op basis van de Wet Normering Topinkomens mogen topfunctionarissen maximaal 130% van een ministerssalaris verdienen. Dit is de zogeheten ‘Balkenende-norm’. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan gaat die norm naar 100% van een ministerssalaris. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2015.

Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) is op 1 januari 2013 in werking getreden. Op basis van deze wet zijn de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semi–publieke sector aan banden gelegd. Op 1 januari 2014 bedraagt de maximale bezoldiging € 230.474 (€ 187.340 aan loon, winstdeling en bonussen, € 8263 aan onkostenvergoedingen en € 34.871 aan pensioen).

Topfunctionaris

De WNT is van toepassing voor de hoogste functionarissen die zijn belast met de dagelijkse leiding of de hoogste ondergeschikten. Medisch specialisten vallen niet onder de WNT, maar bestuurders van ziekenhuizen wel.
Overgangsregeling

De verlaging zal direct van kracht zijn voor nieuwe topfunctionarissen. Die zullen dus meteen onder de nieuwe norm van 100% vallen. Voor zittende topfunctionarissen geldt een overgangsregime. Zij behouden nog voor vier jaar de salarisafspraken die zij hadden nadat de wet in werking is getreden. Daarna wordt hun salaris in drie jaar gestaffeld afgebouwd tot aan de nieuwe norm.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven