Home Nieuwe kabinet tast recht op vrije artsenkeuze verder aan

Nieuwe kabinet tast recht op vrije artsenkeuze verder aan

Uit het regeerakkoord tussen VVD en PVDA blijkt dat de partijen voornemens zijn om de mogelijkheid van zorgverzekeraars om selectief te contracteren op basis van heldere kwaliteitscriteria, verder uit te bereiden, door de basisverzekering te beperken tot naturapolissen; de restitutiepolis gaat enkel gelden voor de aanvullende verzekering.

De gedachtegang dat zorgverzekeraars meer ruimte moeten hebben om selectief in te kopen is niet nieuw. Het vorige kabinet heeft in het voorjaar van 2012 reeds een wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aangekondigd (Kamerstukken II 2011/12, 29 689, nr. 383), met als doel de mogelijkheden voor verzekeraars om selectief te contrateren te verruimen.
 

Artikel 13 Zvw voorziet op dit moment voor in natura verzekerde zorg in de mogelijkheid dat verzekeraars een lagere vergoeding dan 100% geven als hun verzekerden naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaan, maar in de toelichting bij het artikel wordt gesteld dat die vergoeding niet zo laag mag zijn dat het voor de verzekerden een “hinderpaal” is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In de regel wordt een behandeling thans voor 60% tot 80% vergoedt.
 

De afschafing van artikel 13 Zvw heeft gevolgen voor de vrije artsenkeuze. Verzekerden met een naturapolis kunnen zich formeel nog steeds laten behandelen door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar zonder enige vergoeding zal dat in de regel voor de meeste verzekerden geen optie zijn (een feitelijke hinderpaal). Als een verzekerde vrije artsenkeuze wil hebben, dan moet hij dus kiezen voor een restitutiepolis. De Minister verwoordde het in haar brief aan de kamer in het voorjaar van 2012 aldus: “Verzekerden die sterk hechten aan keuzevrijheid, kunnen kiezen voor een verzekering op basis van restitutie, waarvoor dan echter mogelijk wel een hogere premie moet worden betaald”.
 

Het nieuwe kabinet gaat als het regeerakoord naar de letter gaat worden gevolgd een stap verder. Het afschaffen van artikel 13 Zvw in combinatie met het voornemen van het nieuwe kabinet om de restitutiepolis voor de basisverzekering geheel af te schaffen, maakt dat het recht op vrije artsenkeuze vergaand wordt aangetast. U kunt er straks eenvoudig niet meer voor kiezen om een basisverzekering af te sluiten die u het recht geeft op vrije artskeuze. Uw zorgverzekeraar gaat straks voorschrijven bij welke artsen u voor zorg uit de basisverzekering terecht kunt.

Persoonlijk vind ik dat geen fijne gedachte.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven