Home Systeem voor digitale uitwisseling van medische data in de maak

KBS

Systeem voor digitale uitwisseling van medische data in de maak

Bijna zeven jaar na het afblazen van het landelijk EPD wordt op initiatief van het ministerie van VWS, zorgverleners, patiëntorganisaties en zorgverzekeraars gewerkt aan MedMij, een systeem voor digitale uitwisseling van medische data.

Huidige systemen

In 2011 verwierp de Eerste Kamer unaniem de voorgestelde wettelijke regeling van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De Eerste Kamer had grote zorgen over de veiligheid van het systeem. In het destijds voorgestelde systeem zou iedereen worden opgenomen in het EPD, tenzij daartegen individueel bezwaar werd gemaakt. Sindsdien hebben zo goed als alle ziekenhuizen een eigen ‘ziekenhuis-EPD’ ingevoerd of het bestaande EPD vernieuwd en gekoppeld aan andere digitale systemen. Dit ziekenhuis-EPD beslaat de hele medische geschiedenis van een patiënt, waardoor patiëntinformatie intern eenvoudiger en zorgvuldiger geregistreerd en uitgewisseld kan worden. Aan de losse ziekenhuis-EPD’s kleven beperkingen. Zo is in een ziekenhuis-EPD de informatie van de huisarts niet zichtbaar voor de patiënt.

Zorgverleners kunnen op regionaal niveau via het Landelijk Schakelpunt (LSP), gegevens opvragen bij andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, huisartsen en apotheken. Patiënten moeten actief toestemming geven voor deze gegevensuitwisseling. Ook de gegevensuitwisseling via het LSP kent beperkingen: de informatie-uitwisseling via het LSP is beperkt tot regio’s, zo werd door de Volkskrant recentelijk aangekaart. Voor een patiënt uit Maastricht die in een ziekenhuis in Noord-Holland belandt, kunnen geen gegevens worden opgevraagd.

Nieuw systeem

Oud-minister Schippers (Volksgezondheid) schreef in 2014 al aan de Tweede Kamer dat het doel is dat ziekenhuizen op korte termijn een digitalisering maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger maken. Dit houdt in dat ziekenhuizen vóór 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

Een dergelijke manier is het samenwerkingsverband MedMij. Het doel van MedMij is patiënten op een veilige en begrijpelijke manier hun gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (een website of een applicatie) te laten verzamelen, beheren en delen met zorgverleners. Anders dan bij het landelijk EPD was voorgesteld, bepaalt de patiënt zelf of en welke informatie met welke hulpverlener gedeeld mag worden. Het initiatief voor de gegevensuitwisseling met een persoonlijke gezondheidsomgeving ligt bij de patiënt.

Binnen MedMij werken partijen in de zorg samen om ervoor te zorgen dat er websites en applicaties beschikbaar komen die voldoen aan de ‘MedMij-standaarden’, die waarborgen dat informatie veilig uitgewisseld en gebruikt kan worden. Met MedMij worden ook ‘spelregels’ ontwikkeld om de (reeds bestaande) systemen beter op elkaar aan te sluiten. De uitgangspunten van MedMij zijn daarmee relevant voor de wijze waarop ziekenhuizen de gegevensuitwisseling tussen de patiënt en de zorgverlener nader vormgeven.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven