Home Aanpak fraude in de zorg

Aanpak fraude in de zorg

Tijdens het Kamerdebat over fraude met zorggelden op donderdag 23 mei 2013 heeft minister Schippers toegezegd dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een grootschalig onderzoek zal gaan verrichten om meer inzicht te krijgen in de omvang van de fraude in de zorg. Naast de ziekenhuiszorg zullen ook de GGZ en langdurige zorg worden meegenomen in het onderzoek.

Het tijdens het Kamerdebat aangekondigde onderzoek maakt onderdeel uit van de op 15 mei jl. in een brief aan de Kamer aangekondigde maatregelen om fraude in de zorg tegen te gaan.

Zie voor meer informatie: Kamerbrief Schipper d.d. 15 mei 2013

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven