HomeActiviteitenkalender

Actviteitenkalender

image description

Wij organiseren regelmatig seminars en treden regelmatig op als spreker of docent bij cursussen, congressen of symposia.

27 november 2018 –  Vervolgopleiding Specialist Ouderengeneeskunde (VOSON)

mrs. Oswald Nunes en Maurice Mooibroek verzorgen een nascholing voor opleiders en docenten van Vervolgopleiding Specialist Ouderengeneeskunde (VOSON) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor meer informatie, klik hier.


28 november 2018 – Actualiteiten rond de Wet zorg & dwang en Wet bopz

mr. dr. B.J.M. Frederiks (Amsterdam UMC) en mr. Sofie Steen (KBS) verzorgen voor SDU een studiedag over de Wet zorg & dwang en Wet bopz.

Voor meer informatie klik hier.


28 november 2018 – Academie voor gezondheidsrecht

mr. Nicolette Cremers, Zorgverzekeraars Nederland en mr. Mascha Bots, KBS Advocaten verzorgen Dag 2 van de basiscursus Gezondheidsrecht met als onderwerpen: Marktordening en bekostiging, zorgverzekeringen en bestuur en toezicht.

Voor meer informatie klik hier.


29 november 2018 – LHV Academie: Starten als apotheekhoudend huisarts

mr. Mascha Bots verzorgt tijdens deze cursus het onderdeel: Vergunningenstelsel.

Voor meer informatie klik hier.


4 december 2018 – AVG in de gezondheidszorg

Op dinsdagochtend 4 december 2018 organiseert Medilex een informatiebijeenkomst over de AVG en de gevolgen die de nieuwe privacyvoorschriften hebben voor zorgaanbieders. Mrs. Erik Luijendijk en Niels van den Burg verzorgen een deelsessie, met als onderwerp Privacy in de zorg en de AVG.

Locatie:  NH Hotel Amersfoort
Stationsstraat 75
3811 MH Amersfoort

Wilt u deelnemen? Klik hier om u aan te melden.


6 december 2018 – Lezing voor Disciplina

mr. Oswald Nunes verzorgt een lezing voor  Disciplina, de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten  over ‘De medisch tuchtrecht advocaat ter zitting’.

Voor meer informatie over Disciplina, klik hier.


7 december 2018 – 4e Jaarcongres Gezondheidsrecht

mr. Ruud van der Mark verzorgt de deelsessie: Goed bestuur en toezicht in de zorg: eerste ervaringen met de nieuwe Governancecode Zorg.

  • Eerste ervaringen met de nieuwe Governancecode Zorg
  • Hoe gaat de Governancecommissie Gezondheidszorg met de nieuwe code om?
  • Wat gaat er mis in de praktijk op het gebied van good governance?
  • Welke risico’s loopt een instelling die de code niet naleeft?
  • De verhouding tussen bestuur en toezicht binnen de instelling
  • Nieuwe wetgeving die van belang kan zijn voor de governance, zoals de voorgestelde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en Wet bestuur en toezicht

Aanmelden kan hier.


13 december 2018 – Symposium Amsterdam UMC over tuchtrecht

mr. Oswald Nunes verzorgt bij het symposium ‘Tuchtrecht’ een voordracht over ‘De rol van de advocaat’ aan de Amsterdam UMC.


30 januari  2019 – Rechten en plichten van alle betrokkenen bij burn-out

mr. Suzanne Steegmans verzorgt tijdens het congres Vinken en Vonken van Medilex een presentatie over de rechten en plichten van werkegevers en werknemers in de zorg bij een burn-out.

Voor meer informatie klik hier.


 

8 maart 2019 – 8-daagse opleiding Bopz en Wzd-arts (ouderenzorg)

mr. dr. B.J.M. Frederiks (Amsterdam UMC) en mr. Sofie Steen (KBS) verzorgen voor Medilex een studiedag voor specialisten ouderengeneeskunde met als onderwerp: Van Wet BOPZ naar Wet Zorg en Dwang (WZD).

Voor meer informatie klik hier.


15 maart 2019 – 8-daagse opleiding Bopz en Wzd-deskundige (gehandicaptenzorg)

mr. dr. B.J.M. Frederiks (Amsterdam UMC) en mr. Sofie Steen (KBS) verzorgen voor Medilex een studiedag voor hulpverleners in de gehandicaptenzorg met als onderwerp: Van Wet BOPZ naar Wet Zorg en Dwang (WZD).

Voor meer informatie klik hier.


4 april 2019 – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie verzorgt mr. Sofie Steen op 4 april 2019 een lezing met als onderwerp: De Wet zorg en dwang: waarin verschilt deze wet van de Wet verplichte ggz en hoe ziet de samenloop er straks uit.


11 april 2019 – Symposium Amsterdam UMC over Privacy/AVG

mr. Niels van den Burg verzorgt bij het symposium ‘Privacy/AVG’ een voordracht over de verhouding tussen de AVG en de WGBO.