Home Aanpassing wettelijke verlofregelingen

KBS

Aanpassing wettelijke verlofregelingen

De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 oktober het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen. Met het wetsvoorstel zullen de regels in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Wet aanpassing arbeidsuren (Waa) betreffende ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en kort- en langdurend zorgverlof worden vereenvoudigd.

  • Lang –en kortdurend zorgverlof: de kring van personen waarvoor het zorgverlof opgenomen kan worden, omvat straks ook familieleden in de tweede graad, huisgenoten en andere personen met wie de werknemer een sociale relatie heeft. Dit betekent dat er in de toekomst ook voor vrienden zorgverlof opgenomen kan worden. De werknemer moet wel aannemelijk kunnen maken dat de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door hem moet worden verleend. Momenteel kan het zorgverlof alleen opgenomen worden ten aanzien van bloed –en aanverwanten in de eerste graad.
  • Langdurend zorgverlof: dit is momenteel alleen mogelijk als er sprake is van een levensbedreigende ziekte. Met het wetsvoorstel geldt het straks ook voor de noodzakelijke zorg voor langdurig zieken en hulpbehoevenden. Een voorbeeld hiervan is het verrichten van huishoudelijke taken voor een naaste die dementerend is.
  • Ouderschapsverlof: in aansluiting op het reeds bestaande wettelijke recht op kraamverlof komt er een aanvullend recht op partnerverlof. De partner van een bevallen vrouw heeft hiermee recht op drie dagen onbetaald verlof bovenop de twee dagen betaald verlof.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer en treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven