Home Alcohol, drugs en medicijnen

KBS

Alcohol, drugs en medicijnen

De werkgever heeft een verstrekkende zorgplicht ten aanzien van werknemers die te kampen hebben met drank- en/of drugsproblemen. Belangrijk is om een goed alcohol- en drugsbeleid te hebben. Download deze hier.

Alcohol- en drugsbeleid

Een goed alcohol- en drugsbeleid bestaat uit duidelijke regels, waarbij beschreven wordt wanneer het nuttigen van alcohol niet is toegestaan, wat de reden is van de beperking en of en wanneer werknemers een alcohol- en of drugstest dienen te ondergaan. De werknemer is in beginsel niet verplicht om mee te werken aan een alcohol- en of drugstest. De werknemer is alleen verplicht indien hij/zij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zoals het ondertekenen van het alcohol- en drugsbeleid. Het is daarom ook verstandig om een bepaling in de arbeidsovereenkomst of een addendum te laten tekenen, waarbij de werknemer zich verplicht mee te werken aan een alcohol- en/of drugstest. Het beleid moet duidelijken zijn en worden gehandhaafd.

Ontslag op grond van alcohol- en/of drugsgebruik

Verslaving aan alcohol en drugs wordt als een progressieve chronische ziekte gezien.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is dan niet mogelijk, omdat de werknemer zich dan kan beroepen op het opzegverbod tijdens ziekte. Ook uit recente rechtspraak blijkt maar weer dat van de werkgever in verregaande mate verwacht wordt dat hij de verslaafde werknemer ondersteunt bij het oplossen van zijn verslaving. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de werknemer aangespreekt  op zijn alcohol- en/of drugsgebruik en hem ondersteuning biedt. Pas na het afwijzen van het hulpaanbod door de werknemer, terugval of gevaar voor de werkplek zijn omstandigheden waarbij de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden.

  • Incidenteel alcoholmisbruik

Voor ontslag met betrekking tot incidenteel alcohol- en/of drugsgebruik gelden minder strengere eisen. Wanneer een werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap en ander liederlijk gedrag kan dit een dringende reden opleveren voor een werkgever om de werknemer te ontslaan.

De rechter heeft over het algemeen minder compassie met werknemers bij incidenteel alcohol- en/of drugsgebruik.

In beide situaties is een alcohol- en/of drugsbeleid belangrijk. Een werknemer kan eerder een verwijt worden gemaakt als hem volstrekt duidelijk was als zijn gedrag niet zou worden geaccepteerd en dat daaraan ook sancties zouden worden verbonden.

Download hier het door ons opgestelde alcohol- en drugsbeleid.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven