Home Behoud vrije artsenkeuze!

Behoud vrije artsenkeuze!

Donderdag 5 juni a.s. wordt in de Twee Kamer het wetsvoorstel behandeld tot wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Het voorstel is om deze bepaling zo aan te passen dat (natura)zorgverzekeraars beslissen of niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed (en zo ja, tot welke hoogte). Het kabinet wil zorgverzekeraars niet langer verplichten om zorg te vergoeden die wordt geleverd door zorgaanbieders waarmee geen contract is gesloten.

Het wijzigen van artikel 13 Zvw zou volgens het kabinet – kort gezegd – de kosten van de zorg inperken.
De patiënt zal, wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, niet altijd meer zelf kunnen kiezen door welke arts of andere zorgaanbieder hij/zij behandeld wil worden. Immers, een patiënt zal enkel die zorg vergoed krijgen die wordt geleverd door een gecontracteerde aanbieder. De verwachting is dat wanneer een patiënt kiest voor een arts die niet door zijn/haar zorgverzekeraar is gecontracteerd, van de door die arts geleverde zorg (op eventuele uitzonderingen na) niets meer vergoed zal worden.

Met andere woorden: de zorgverzekeraar zal bepalen naar welke arts(en) een patiënt mag gaan. Daarmee komt de vrije artsenkeuze ernstig in het geding.

De afgelopen tijd gaan in het veld veel stemmen op tegen het wetsvoorstel en tegen het op deze wijze inperken van de vrije artsenkeuze. Velen zijn van oordeel dat de vrije artsenkeuze niet op deze wijze uitgehold dient te worden én in stand moet blijven.

Ook KBS Advocaten schaart zich uiteraard achter dit standpunt. Want net zoals een individu recht heeft op een vrije advocatenkeuze, dient hij/zij ook vrij te zijn in de keuze voor zijn/haar arts.

Overigens is door het kabinet ook onvoldoende aangetoond dat de voorgestelde wetswijziging de kosten van de zorg daadwerkelijk zal inperken.

Hierbij is van belang dat de zorgverzekeraars op dit moment al een korting mogen toepassen bij het vergoeden van niet-gecontracteerde zorg. Die korting zorgt ervoor dat de kosten van een ‘niet-gecontracteerde behandeling’ niet (substantieel) hoger zijn dan die van een ‘gecontracteerde behandeling’.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven