Home Centraal Tuchtcollege: praktijkhouder tuchtrechtelijk niet verantwoordelijk voor handelen collega’s

KBS

Centraal Tuchtcollege: praktijkhouder tuchtrechtelijk niet verantwoordelijk voor handelen collega’s

Bij beschikking van 19 januari 2016 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geoordeeld dat een huisarts als praktijkhouder geen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor andere in de praktijk werkzame BIG-geregistreerde huisartsen draagt.

Casus was de volgende. De partner van klager is op 54-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van eierstokkanker. Klager verwijt de huisarts dat hij deze diagnose niet tijdig heeft gesteld. In twee instanties wordt deze klacht afgewezen omdat de arts persoonlijk amper bij de behandeling van zijn patiënte betrokken is geweest en bovendien niet is komen vast te staan dat hem, voor zover dat wel het geval is geweest, ter zake enig tekortschieten kon worden verweten.

De uitspraak is hier te lezen:

De praktijkhouder is overigens wél tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de gedragingen van het in dienst zijnde personeel binnen de praktijk, tenzij dit personeel onder directe aansturing van een andere BIG-geregistreerde arts handelt. Dat staat bijvoorbeeld te lezen in een recente uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle van 30 oktober 2015.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven