Home Complexere zorg vereist regiebehandelaar

KBS

Complexere zorg vereist regiebehandelaar

 Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft op 29 januari 2021 – voor wat betreft het hoofdbehandelaarschap – een nieuwe lijn geïntroduceerd rond de taken en verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners bij de behandeling van één patiënt. Vanaf nu wordt gesproken over de ‘regiebehandelaar’.

Daarmee is de vaste rechtspraak over de taken en verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners bij de behandeling van één patiënt geherformuleerd. Het Centraal Tuchtcollege overweegt dat de toegenomen complexiteit van zorg, die soms door zorgverleners van verschillende instellingen wordt verleend, uitgangspunten vereist die meer flexibel toegepast kunnen worden.

Daarbij merkt de tuchtrechter op dat, in gevallen waarin twee of meer zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt, als uitgangspunt genomen moet worden dat elke bij die behandeling betrokken zorgverlener een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft (en houdt) jegens die patiënt.

Als de aard en/of complexiteit van de behandeling dat vereist, moeten deze (individuele) zorgverleners er voor zorgen dat één van hen als regiebehandelaar wordt aangewezen.

De regiebehandelaar ziet er in ieder geval op toe, dat:

  • de continuïteit en de samenhang van de zorgverlening aan de patiënt wordt bewaakt en dat waar nodig een aanpassing van de gezamenlijke behandeling in gang wordt gezet;
  • er een adequate informatie-uitwisseling en voldoende overleg is tussen de bij de behandeling van de patiënt betrokken zorgverleners;
  • er één aanspreekpunt voor de patiënt en diens naaste betrekking(en) is voor het tijdig beantwoorden van vragen over de behandeling.

Het Centraal Tuchtcollege licht daarbij toe dat het de regiebehandelaar niet zelf het aanspreekpunt hoeft te zijn. Ook hoeft het aanspreekpunt niet zelf alle vragen van de patiënt te kunnen beantwoorden, wel moet hij ‘de weg naar de antwoorden’ weten te vinden. Deze norm ziet ook niet op het actief informeren van de patiënt, omdat de plicht van de zorgverlener om actief informatie te geven al volgt uit zijn eigen verantwoordelijkheid jegens de patiënt.

Met deze recente uitspraak van de hoogste tuchtrechter is dus een andere benadering geïntroduceerd van de taken en verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaar, die vanaf nu de regiebehandelaar wordt genoemd.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven