Home Complicaties bij wortelkanaalbehandeling of extractie niet per definitie tuchtrechtelijk verwijtbaar

KBS

Complicaties bij wortelkanaalbehandeling of extractie niet per definitie tuchtrechtelijk verwijtbaar

Dat het optreden van complicaties na een wortelkanaalbehandeling of een extractie niet automatisch tot de conclusie leidt dat er door de betrokken tandarts tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld, blijkt uit twee onlangs verschenen uitspraken van het Centraal Tuchtcollege en het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag.

Een patiënt klaagt dat zijn tandarts bij hem een wortelkanaalbehandeling en een extractie ondeugdelijk heeft uitgevoerd. Tijdens de extractie was er een breuk in het element ontstaan. Voorts stelt de patiënt dat de tandarts hem onvoldoende heeft ingelicht over de mogelijkheid van botatrofie als gevolg van de extractie. Tot slot klaagt hij dat de tandarts heeft verzuimd hem voldoende in te lichten over de vergoeding van de zorgverzekeraar voor het plaatsen van een implantaat door de kaakchirurg. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft de klachten ongegrond verklaard, waarna de patiënt in beroep is gegaan bij het Centraal Tuchtcollege.

Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van de patiënt en bevestigt het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege dat de tandarts geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de opgetreden complicaties. De tandarts is evenmin tekort geschoten in haar informatieplicht over de gevolgen en bijwerkingen van een extractie, zo blijkt ook uit haar verslaglegging. De klacht over het niet voldoende inlichten over de vergoeding door de zorgverzekeraar voor het plaatsen van een implantaat treft evenmin doel, nu het niet op de weg van de tandarts ligt om de patiënt te informeren over kosten die een andere behandelaar mogelijk gaat maken.

In een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Den Haag van 7 november 2017 was de vraag aan de orde of de pijnklachten die patiënte bleef houden na een wortelkanaalbehandeling aan de tandarts konden worden verweten. Het College is hierover kort en duidelijk: het feit dat patiënte pijnklachten heeft gehouden na het aanbrengen van een noodvulling betekent niet dat de tandarts bij zijn behandeling een fout heeft gemaakt; ook bij een volgens de regels der kunst verrichte wortelkanaalbehandeling kan een patiënt pijn houden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven