Home Confusie op de OK. Wie opereert?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Confusie op de OK. Wie opereert?

Hoe gaat de tuchtrechter om met klachten van patiënten over de persoon van de operateur?

Een patiënt met prostaatklachten wordt door de huisarts verwezen naar een ziekenhuis waar de GLL (Green Light Laser) methode wordt toegepast. De patiënt wordt door een uroloog onderzocht. Deze uroloog verricht zelf geen GLL-operaties, maar maakt samen met de patiënt wel de keuze voor deze behandeling. Op de vraag van de uroloog of de patiënt er bezwaar tegen heeft indien een arts-assistent in opleiding tot uroloog de operatie zou uitvoeren, heeft de patiënt bevestigend geantwoord.

Vlak voor de operatie werd het de patiënt duidelijk dat hij niet door de uroloog die hij eerder had gesproken zou worden geopereerd, maar door een andere, beginnend uroloog. Na de operatie ondervindt de patiënt diverse klachten. De patiënt dient een klacht in bij het tuchtcollege tegen zowel de uroloog die hij voor de operatie heeft gesproken als tegen de uroloog die de operatie heeft uitgevoerd. De klacht tegen de eerste uroloog houdt in dat deze zonder medeweten en instemming van de patiënt de operatie door een beginnend uroloog heeft laten uitvoeren. De klacht tegen de opererend uroloog houdt in dat deze niet bevoegd en bekwaam was de operatie te doen.

Het tuchtcollege wijst beide klachten af. Ten aanzien van de uroloog die de patiënt voor de operatie heeft gezien wordt overwogen, dat de patiënt niet specifiek hem als behandelaar dan wel operateur had aangezocht. Uit het feit dat de patiënt niet akkoord ging met een arts-assistent als operateur, volgt niet dat de uroloog hieruit had kunnen en moeten begrijpen dat de patiënt daarmee ook een beginnend uroloog als zijn operateur uitsloot.

In de zaak van de opererend uroloog overweegt het tuchtcollege dat de patiënt haar niet uitdrukkelijk als operateur heeft geweigerd en dat zij ook anderszins niet had kunnen weten dat de patiënt niet met haar als operateur zou instemmen. De opererend uroloog was zowel bevoegd als bekwaam de operatie uit te voeren. De uroloog is in deze methode gespecialiseerd en had deze operatie ook in haar eerdere periode als arts-assistent al vele keren uitgevoerd. Dat zij een beginnend uroloog is, doet niet af aan haar kennis en kunde in dit opzicht. In beide zaken krijgt de patiënt aldus nul op het rekest.

Deze uitspraken laten zien, dat het van belang is dat voor een operatie duidelijk met de patiënt moet worden besproken wie de persoon van de operateur zal zijn. In veel ziekenhuizen – met name ook opleidingsziekenhuizen – worden de patiënten op de polikliniek veelal door een andere arts gezien dan de arts die de operatie uiteindelijk uitvoert. Teneinde misverstanden bij – en latere klachten van – teleurgestelde patiënten te voorkomen, is het van belang om voor de operatie door middel van folders, vermelding op de website en gesprekken duidelijk te maken dat de operatie kan worden uitgevoerd door een arts-assistent of door een andere arts dan degene het preoperatieve spreekuur doet. Duidelijkheid over de persoon van de operateur vooraf voorkomt eventuele klachten van teleurgestelde patiënten achteraf.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven