Home Content met informed consent

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Content met informed consent

Hoe beoordeelt de medische tuchtrechter een klacht waarbij wordt geklaagd over gebrekkige voorlichting door een arts?

Een patiënt wordt door een vaatchirurg voorbereid op een behandeling waarbij met een Angiojet een verse bloedprop uit het been wordt opgezogen. Hierna wordt een urokinasekatheter geplaatst. Na de behandeling treden complicaties op. Er blijkt sprake van een compartimentsyndroom. De patiënt heeft zenuwschade opgelopen en blijvende pijnklachten.

De patiënt beklaagt zich bij de tuchtrechter en stelt dat hij door de vaatchirurg onvoldoende is voorgelicht over de mogelijke complicaties van de behandeling.

De tuchtrechter stelt voorop dat het informeren over de risico’s van de behandeling ertoe dient een patiënt in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken over of hij een bepaalde behandeling wil ondergaan. De patiënt stelt in deze zaak dat hij alleen is ingelicht over het risico van een hersenbloeding, maar niet over bloedingen elders of andere risico’s. In het medisch dossier staat bij het preoperatief consult vermeldt: ‘Uitleg urokinase + complicaties (mn niet voldoende helpen, bloeding, meestal hematoom lokaal maar enkel geval CVA)’. Het tuchtcollege gaat ervan uit dat de patiënt tijdens het consult niet alleen is geïnformeerd over het risico van een hersenbloeding, maar ook over het risico op bloedingen in het algemeen. Het tuchtcollege komt niet tot dit oordeel omdat het minder geloof hecht aan het woord van de patiënt dan aan dat van de arts, maar omdat onvoldoende aannemelijk is dat wat in het medisch dossier staat, een onjuiste weergave is van wat tijdens dat consult is besproken. De klacht is ongegrond.

Deze uitspraak benadrukt opnieuw het belang van een goede statusvoering. Behalve dat de status van belang is voor de continuïteit van zorg, is deze ook van belang wanneer een zorgverlener zich achteraf moet verantwoorden. Indien de status goed is bijgehouden – zoals hier ten aanzien van het verkregen informed consent – en er geen reden is om aan de juistheid daarvan te twijfelen, zal de tuchtrechter daarvan bij de beoordeling van de klacht uitgaan. Ontbreken dergelijke aantekeningen, dan loopt de zorgverlener het risico dat hij het nadeel van de twijfel krijgt. Een goed geïnformeerde patiënt en een door de zorgverlener goed bijgehouden status stemt de tuchtrechter dan ook pas echt tevreden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven