Home De dokters luistervink

De dokters luistervink

Hoe moet een zorgverlener omgaan met een patiënt die gevraagd of ongevraagd een gesprek opneemt?

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten van een gesprek met hun arts gemiddeld de helft (of zelfs minder) onthouden van alle informatie die tijdens een consult is verstrekt. Voor patiënten kan het dan ook belangrijk zijn om de informatie die is gegeven thuis nog eens terug te luisteren.

Mede door de huidige technologie (Smartphones!) is het voor patiënten eenvoudig om een gesprek op te nemen. Veel zorgverleners hebben hier vragen over of maken zich zelfs zorgen. Mag dat zo maar?

De KNMG heeft recent een ‘Handreiking voor artsen, Opnemen van gesprekken door patiënten’ gepubliceerd. Deze handreiking geeft bruikbare informatie over het omgaan met het opnemen van gesprekken door patiënten. Vier belangrijke punten uit deze Handreiking zijn:

a)een patiënt mag een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen. Het is fatsoenlijk als de patiënt de arts vooraf inlicht over de geluidsopname, maar dit is niet verplicht;

b)openbaarmaking van de opname mag alleen als de arts hiermee heeft ingestemd;

c)het openbaar maken van een opname is waarschijnlijk geen rechtsgeldige reden om de behandelingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen;

d)als de arts zelf beeld- of geluidsopnames wil maken dan moet hij daarvoor toestemming vragen aan de patiënt.

Het gebeurt ook dat een patiënt een geluidsopname wil gebruiken in bijvoorbeeld een tuchtrechtelijke procedure tegen een zorgverlener. De tuchtrechter heeft beslist dat (ook heimelijk) gemaakte opnames in beginsel gebruikt kunnen worden als bewijs van hetgeen tijdens gesprekken is gezegd. Het heimelijk vervaardigen van gespreksopnames, dus zonder dat de zorgverlener daarvan weet, is niet zonder meer onrechtmatig.

De les die hieruit volgt is, dat zorgverleners zich ervan bewust moeten zijn dat een patiënt ongevraagd een gesprek kan en mag opnemen. De Handreiking van de KNMG biedt een goede leidraad voor zorgverleners hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven