Home De mondzorg van morgen

De mondzorg van morgen

Nog geen half jaar nadat de tarieven zijn vrijgegeven, wordt in de toekomst mogelijk (nog) meer transparantie van tandartsen verwacht. Dit kan worden afgeleid uit het advies dat de Gezondheidsraad op 27 april jl. aan de minister van VWS heeft aangeboden.

Het belang van een goed gebit, de veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de mondzorg maar ook de toenemende maatschappelijke verwachting dat zorgverleners verantwoording af dienen te leggen hebben ertoe geleid dat een daartoe speciaal samengestelde commissie zich heeft gebogen over (de wetenschappelijke onderbouwing van) de mondzorg.

De commissie heeft zich ten behoeve van haar advies verdiept in verschillende aspecten van de mondzorg, waaronder de gebitstoestand van Nederlanders (die – hoewel cijfers over de mondgezondheid in Nederland slechts in beperkte mate beschikbaar zijn – sterk verbeterd is ten opzichte van 30 jaar geleden), de kosten van mondzorg (die op hetzelfde niveau als de kosten voor huisartsenzorg liggen en net zo hard stijgen als de totale zorguitgaven), de beperkte beschikbaarheid van richtlijnen (zowel nationaal als internationaal) en tenslotte de kloof tussen de wetenschap en de praktijk (zoals het tekort aan onderzoek naar de doelmatigheid van behandelingen).

Alles overziend meent de commissie dat door professionals in de mondzorg allereerst moeten worden geformuleerd wat optimale zorg is waarbij verschillende aspecten (zoals veiligheid, tevredenheid, effectiviteit, esthetiek en functionaliteit) aan bod moeten komen. Vervolgens zullen tandartsen op korte termijn ‘best practices’ moeten opstellen waarbij zij op basis van praktijkervaring beschrijven wat de beste behandeling is teneinde verschillen in behandeling door tandartsen te verminderen.

Daarnaast is in de visie van de commissie van groot belang evidence-based richtlijnen te ontwikkelen, in verband waarmee (wetenschappelijk en sociaal-tandheelkundig) onderzoek nodig is. Zo moet er een landelijke monitor komen om kennis over de mondgezondheid in kaart te brengen, terwijl de commissie ook de inrichting van een netwerk van praktijken met academische verankering aanbeveelt.

De richtlijnen – die er nu onvoldoende zijn, en voor zover ze er zijn onvoldoende worden nageleefd – moeten ervoor zorgen dat beschikbare kennis doordringt tot de praktijk en de ongefundeerde verschillen in aanpak tussen tandartsen verminderen.  Werk aan de winkel dus voor tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici voor wie in de visie van de Gezondheidsraad een doorslaggevende rol is weggelegd bij de ontwikkeling en invoering van richtlijnen.

Klik hier voor een samenvatting van het advies van de Gezondheidsraad.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven