Home De patiënt en het kluitje in het riet.

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

De patiënt en het kluitje in het riet.

Hoe streng is de tuchtrechter bij klachten over overdracht van medische dossiers?

Een huisarts draagt zijn praktijk over aan een opvolgster. Een patiënt besluit echter over te stappen naar een andere praktijk en verzoekt de vertrekkend huisarts zijn medisch dossier over te dragen aan de nieuwe huisarts. Ruim een jaar later blijkt dat het medisch dossier van de patiënt door de nieuwe huisarts niet is ontvangen. Het dossier kan ook niet bij de opvolgster van de vertrekkend huisarts worden teruggevonden. De patiënt dient een klacht in tegen de vertrekkend huisarts en beklaagt zich over de gang van zaken rond de overdracht van het medisch dossier.

Het tuchtcollege haakt aan bij de KNMG-Richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’. Uit deze richtlijn volgt dat als de behandeling wordt overgenomen door een nieuwe huisarts, het gebruikelijk is dat het medisch dossier wordt overgedragen aan de nieuwe huisarts. Dit gebeurt met het oog op de continuïteit van zorg. Bij de overdracht van het medisch dossier is het in ieder geval van belang dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat medische gegevens niet verloren gaan.

Het tuchtcollege stelt vast dat de vertrekkend huisarts het medisch dossier niet volgens de Richtlijn heeft overgedragen, geen toereikende verklaring heeft gegeven waarom hier anders dan gebruikelijk is gehandeld en er is door hem ook geen poging gedaan het medisch dossier te reconstrueren. Verder heeft de huisarts de patiënt met een kluitje in het riet gestuurd door steeds naar anderen te verwijzen en zich niet toetsbaar opgesteld. Volgens het tuchtcollege heeft de huisarts de belangen van de patiënt daarmee ernstig verwaarloosd. De klacht wordt gegrond verklaard en de huisarts krijgt de relatief zware maatregel van een berisping opgelegd.

De les die uit deze uitspraak volgt is, dat wanneer een huisarts het verzoek van een patiënt krijgt om diens medisch dossier over te dragen aan een opvolgend huisarts, dit zorgvuldig moet gebeuren. Dit is niet alleen geboden volgens de Richtlijn, maar vloeit ook voort uit goed hulpverlenerschap. Wanneer, zoals hier, een praktijk wordt neergelegd ontslaat dat de huisarts niet van de verplichting om voor een zorgvuldige overdracht zorg te dragen. Hier geldt dus zeker niet: (dossier) uit het oog, (patiënt) uit het hart!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven