Home Deadline kwaliteitsstatuten GGZ nadert

Deadline kwaliteitsstatuten GGZ nadert

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht om een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Volgens de minister borgt het kwaliteitsstatuut dat de zorgaanbieder de juiste hulp op de juiste plaats door de juiste professional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk levert. Het kwaliteitsstatuut beschrijft hoe de zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele patiënt organiseert op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Ten behoeve van uniforme en volledige kwaliteitsstatuten hebben zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, ggz-beroepsgroepen en zorgverzekeraars een model kwaliteitsstatuut opgesteld. Hierin wordt precies beschreven wat zorgaanbieders allemaal moeten regelen. Ten eerste moet een volgens het model opgesteld kwaliteitsstatuut algemene informatie bevatten, zoals de naam, locatie(s), een beschrijving van het zorgaanbod, de behandelsettings en de regiebehandelaars. Het model geeft aan welke beroepsbeoefenaren in welke gevallen regiebehandelaar mogen zijn. Verder moeten er in het kwaliteitsstatuut gegevens worden opgenomen over de organisatie van zorg, zoals informatie over zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen, samenwerkingsgegevens, dossiervoering en omgang met patiëntgegevens. Daarnaast moet het kwaliteitsstatuut informatie bevatten over het behandelproces, zoals de wachttijd voor intake en behandeling, de diagnose, de behandeling en de afsluiting van behandeling met eventuele nazorg. Het kwaliteitsstatuut bevat kort gezegd het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg voor de individuele patiënt.

De opgestelde kwaliteitsstatuten moeten vóór 1 januari 2017 worden geregistreerd bij het Kwaliteitsinstituut. Na 1 januari 2017 moeten zorgaanbieders er zorg voor dragen dat het kwaliteitsstatuut regelmatig wordt aangepast aan de eventuele ontwikkelingen binnen de organisatie.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven