Home Doorwerken na pensioen

KBS

Doorwerken na pensioen

Het komt steeds vaker voor dat werknemers doorwerken na hun pensioen. Wanneer de werkgever de werknemer in dienst wil houden na het bereiken van de AOW-leeftijd, wordt vaak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan. Het voordeel voor de werkgever is dat deze overeenkomst van rechtswege (automatisch) eindigt. Als het tijdelijk contract wordt voorafgegaan door een contract voor onbepaalde tijd bestaat echter de kans dat het tijdelijk contract niet van rechtswege eindigt, met alle nadelen voor de werkgever van dien.

De wet schrijft namelijk voor dat een tijdelijk contract niet van rechtswege eindigt als het eraan voorafgaande vaste contract niet is opgezegd of niet door de rechter is ontbonden.

Doorgaans eindigt het vaste dienstverband van de werknemer bij het bereiken van de pensioenleeftijd van rechtswege vanwege een pensioenclausule in de arbeidsovereenkomst of CAO. In 2009 oordeelde een kantonrechter dat een beëindiging van rechtswege gelijk kan worden gesteld aan een rechtsgeldige opzegging of ontbinding, zodat het opvolgende tijdelijke contract van rechtswege eindigt. Dit is echter nog geen vaste rechtspraak, hetgeen werd bevestigd in een uitspraak uit 2011 van de kantonrechter te Leiden.

In deze zaak was een werkgever voornemens om aan een werknemer een tijdelijk dienstverband aan te bieden, nadat de werknemer 65 werd. Het vaste contract van de werknemer bevatte een pensioenbeding, zodat het contract van rechtswege eindigde op het moment dat hij 65 werd. Om er zeker van te zijn dat het tijdelijke contract van rechtswege zou eindigen, vroeg de werkgever aan de rechter om het vaste contract te ontbinden. Hoewel een formele ontbinding normaal gesproken een hamerstuk voor de rechter is, gelastte de rechter in dit geval een mondelinge behandeling om te bezien of er wel belang was bij de gevraagde ontbinding. De rechter overwoog dat een pensioenclausule niet waterdicht is, nu de meningen in literatuur en rechtspraak over het einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd steeds meer uiteen lopen, zodat de werkgever belang had bij de gevraagde ontbinding.

Een werkgever die een werknemer die 65 wordt laat doorwerken, doet er dan ook verstandig aan expliciet te kijken naar de mogelijkheden van beëindiging van het vaste dienstverband, teneinde te voorkomen dat het opvolgende tijdelijke dienstverband niet van rechtswege eindigt.

 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven