Home Een operatie als fluitje van een cent?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Een operatie als fluitje van een cent?

Een gynaecoloog probeert op de polikliniek onder lokale verdoving een Implanonstaafje uit de linker biceps van een patiënte te verwijderen. Bij de poging om het staafje via een incisie van 10 mm te verwijderen wordt het operatiegebied door een co-assistent en een arts-assistent met de zaklantaarn van hun mobiele telefoons bijgelicht. Wanneer de patiënte aangeeft dat de ingreep te pijnlijk is, wordt deze door de arts gestaakt. Het staafje wordt later alsnog door de arts op de operatiekamer onder algehele anesthesie verwijderd. De patiënte blijft daarna last houden van neurologische klachten.

De patiënte klaagt bij het tuchtcollege (RTG) dat zij voor de ingreep niet op het risico van zenuwbeschadiging is gewezen en dat de ingreep niet lege artis is uitgevoerd.

Ten aanzien van het gebrek van informed consent overweegt het RTG dat bij een normaal gelegen Implanon de kans op neurologische schade zo klein is dat die niet per se met de patiënte besproken hoeft te worden. Bij een diep gelegen, moeilijk lokaliseerbare Implanon die in poliklinische setting wordt verwijderd is echter duidelijker voorlichting geboden. Hier was bovendien sprake van een slanke patiënte, waarbij het risico op schade groter is dan bij patiënten met dikke bovenarmen. De arts is in dit opzicht in zijn informatieverplichting tekort geschoten.

Wat betreft de uitvoering van de ingreep geldt, dat de keuze om op de polikliniek onder lokale verdoving het staafje uit de arm te verwijderen in overeenstemming is met wat binnen de beroepsgroep gebruikelijk is. De wijze waarop de arts de ingreep heeft uitgevoerd is echter niet zorgvuldig. Het gegeven dat het operatiegebied met behulp van twee mobiele telefoons moest worden bijgelicht maakt aannemelijk, dat de verlichting van het werkgebied niet optimaal was. Ook had het op de weg van de arts gelegen om zichzelf eerder, voordat de patiënte aangaf pijn in haar arm te hebben, de vraag te stellen of het nog wel verantwoord was de ingreep voort te zetten. Beide klachtonderdelen zijn gegrond.

Het RTG volstaat met het opleggen van een waarschuwing. De arts heeft aannemelijk  gemaakt te hebben geleerd van wat er met de patiënte is gebeurd en heeft zich ook toetsbaar opgesteld. Ook heeft de arts zich de vraag gesteld of het verstandig is om zonder assistentie van een chirurg met specifieke kennis van het operatiegebied dieper gelegen Implanon te verwijderen en/of de vakgroep gynaecologie deze behandeling nog wel moet blijven aanbieden.

Deze uitspraak vormt een illustratie van het adagium ‘Bezint eer ge begint’. Een op het oog eenvoudige ingreep kan bij onverwachte obstakels niet alleen voor de patiënt maar ook voor de arts vervelend uitpakken. Als de condities om te opereren niet optimaal zijn – zoals hier slechte verlichting – is het verstandig èn professioneel om daar alsnog zorg voor te dragen of om de ingreep uitstellen totdat deze wel op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd. Ook signalen die een patiënt tijdens een ingreep aangeeft kunnen aanleiding geven om het voorgenomen plan nog eens tegen het licht te houden.

Beter ten halve gekeerd….

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven