Home Even dimmen!

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Even dimmen!

Wat te doen wanneer een huisarts onheus wordt bejegend of zelfs bedreigd?

In deze zaak kwam een patiënt voor de vijfde keer bij de huisarts wegens klachten aan zijn scrotum.

Tijdens het consult wordt de patiënt boos en verheft meerdere keren zijn stem.

De huisarts waarschuwt de patiënt, beëindigt het consult en zegt hem naar de uroloog te verwijzen onder de mededeling ‘Ik ben klaar met jou’.

De huisarts stuurt hierop een brief waarin de patiënt de toegang tot de praktijk wordt ontzegd en waarin hij de patiënt sommeert een andere huisarts te zoeken.

He RTC stelt voorop dat een hulpverlener de behandelovereenkomst wegens gewichtige redenen kan beëindigen. In de KNMG-Richtlijn ‘Niet aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelovereenkomst’ is vastgelegd dat één van die gewichtige reden kan zijn dat de patiënt zich onheus of agressief gedraagt. Volgens het RTC kon de huisarts gelet op de opstelling van de patiënt de overeenkomst beëindigen. Hiermee was de kous voor de huisarts echter nog niet af omdat in de richtlijn ook zorgvuldigheidseisen zijn opgenomen die bij het beëindigen van de behandelovereenkomst in acht dienen te worden genomen.

Het RTC stelt vast dat de huisarts de patiënt weliswaar enkele keren heeft aangesproken op zijn gedrag, maar hierover geen schriftelijke afspraken heeft gemaakt en de patiënt ook niet heeft gewaarschuwd dat de overeenkomst zou worden beëindigd als hij zijn gedrag niet zou veranderen.

Voorts had de huisarts geen (redelijke) termijn in acht genomen voor de beëindiging en de patiënt ook niet medegedeeld dat hij zorg zou dragen voor de noodzakelijke medische hulp totdat de patiënt een nieuwe huisarts zou hebben gevonden.

De les die uit deze uitspraak kan worden geleerd is, dat wanneer wordt overwogen een behandelovereenkomst te beëindigen de stappen die in de KNMG-Richtlijn zijn neergelegd nauwgezet te volgen. Wanneer dit niet wordt gedaan, loopt de hulpverlener, zoals hier de huisarts, de kans op een gegronde klacht met een waarschuwing.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven