HomeFinanciële maatregelen verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg

Financiële maatregelen verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg

image description

In aansluiting op het bericht van de NZa van 13 maart 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 23 maart 2020 een brief gepubliceerd voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. In die brief zijn de hoofdlijnen van tijdelijke financiële maatregelen opgenomen. Daarnaast heeft VWS op 16 april 2020 aan de NZa verzocht om een deel van die maatregelen in (meerdere) beleidsregels uit te werken.

In het kort gaat het om de volgende maatregelen:

  • Financiering van extra kosten

Er komt een specifieke Covid-19 regeling voor de bekostiging van extra kosten die instellingen maken vanwege de coronacrisis. Extra kosten als gevolg van het aannemen van extra personeel door Wlz-aanbieders valt (aldus de NZa) ook onder deze Covid-19 regeling. Wlz-aanbieders dienen de (extra) kosten die worden gemaakt vanwege zorgverlening door het coronavirus apart te registreren. De minister heeft de NZa verzocht hierbij rekening te houden met enkele uitgangspunten, zie hier welke dat zijn.

  • Compensatie van de omzetderving

Daarnaast komt er een regeling voor compensatie van teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis. Onder meer zullen daarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • Vergoeding geschiedt conform de omzetafspraken uit de overeenkomst, dan wel (in geval van afwezigheid daarvan) een zo goed mogelijke raming (bij een situatie zonder coronavirus) daarvan. Vooralsnog geldt dit voor de periode tot 1 juni 2020.
  • Compensatie van gederfde omzet dient zoveel mogelijk te worden gecorrigeerd door beperking van de kosten.  Zorgaanbieders dienen doorlopend te verkennen hoe een omzetdaling kan worden beperkt en professionele inzet zo goed mogelijk (en eventueel buiten de eigen organisatie) kan worden benut.
  • Berekening van (enige) compensatie zal geschieden op basis van een in de beleidsregel op te nemen algemene rekenregel.
  • Gederfde omzet op basis van derde geldstromen (bijvoorbeeld het restaurant) valt niet onder de compensatieregeling. Zorgaanbieders dienen daarvoor een beroep te doen op de algemene Rijksregelingen.
  • Compensatie voor gederfde omzet en vergoeding van extra kosten zal geschieden via het door de NZa vastgestelde sluittarief.

 

  • Liquiditeit

Beoogd is dat de liquiditeit van zorgaanbieders op peil wordt gehouden. Op 31 maart 2020 heeft ZiN de zogenaamde ‘bevoorschottingssystematiek’ verruimd. De bevoorschotting blijft op het niveau zoals een zorgaanbieder normaliter (zonder coronavirus) zou hebben ontvangen. Daarnaast is voor zorgkantoren en het CAK mogelijkheid gecreëerd om zorgaanbieders extra bevoorschotting te geven.

  • Versoepeling van verantwoordingseisen

Zowel de NZa als de zorgkantoren gaan uit van “een pragmatisch ingestoken verantwoording van de gemaakte afspraken in de crisisperiode’.

Tijdelijke beleidslijnen

Zorgkantoren hebben voorts intussen zogenaamde ‘tijdelijke beleidslijnen’ opgesteld, waarin antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen in de langdurige zorg. Zie hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.