HomeFinanciële maatregelen verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg

Financiële maatregelen verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg

image description

In navolging op het bericht van de NZa van 13 maart 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 23 maart 2020 een brief gepubliceerd voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. In aansluiting op hetgeen ZN al op 17 maart jl. naar buiten bracht ten aanzien van ondersteuning voor basisinfrastructuur zorg en zorg voor kwetsbare mensen worden in samenspraak met VWS, de NZa, Zorginstituut Nederland nu ook wat betreft de ondersteuning van Wlz-aanbieders maatregelen getroffen. In het kort gaat het om het volgende:

Financiering van extra kosten

De NZa komt met een specifieke Covid-19 regeling voor de bekostiging van extra kosten die instellingen maken vanwege de coronacrisis. Extra kosten als gevolg van het aannemen van extra personeel door Wlz-aanbieders valt (aldus de NZa) ook onder deze Covid-19 regeling. Wlz-aanbieders dienen de (extra) kosten die worden gemaakt vanwege zorgverlening door het coronavirus apart te registreren. Waar nodig, kan de bevoorschotting hierop worden aangepast.

Compensatie van de omzetderving

Teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis wordt gecompenseerd. Volgens ZN wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: tot 1 juni wordt vergoed conform de omzetafspraken uit de overeenkomst, dan wel (in geval van afwezigheid daarvan) een zo goed mogelijke raming (bij een situatie zonder coronavirus) daarvan. ZN vraagt daarbij ook om initiatief aan de zijde van de zorgaanbieder. Zij dienen doorlopend te verkennen hoe zij een omzetdaling kunnen beperken en de professionele inzet zo goed mogelijk kunnen benutten. Dit laatste eventueel zelfs buiten de eigen organisatie.

Liquiditeit

Uit de brief van ZN volgt dat zorgkantoren bereid zijn tot het opzetten van of doorbetaling van voorschotten zoals een zorgaanbieder normaliter (zonder coronavirus) zou hebben ontvangen.

Tijdelijke versoepeling van verantwoording

Zowel de NZa als de zorgkantoren gaan uit van “een pragmatisch ingestoken verantwoording van de gemaakte afspraken in de crisisperiode’.

Hoewel vorengaande maatregelen nog nader worden uitgewerkt, kunnen zorgaanbieders al wel hiervan uitgaan.

Zorgaanbieders die financiële problemen ondervinden vanwege het coronavirus kunnen een beroep doen op deze (tijdelijke) maatregelen. Mochten ook deze van onvoldoende effect zijn, is het van belang om contact op te nemen met betrokken zorgkantoren. Zorgaanbieders kunnen als laatste mogelijkheid ook nog een beroep doen op het noodpakket banen en economie.

Meer antwoorden met betrekking tot corona?

KBS Advocaten behandelt voor u in de vorm van een Q&A per specifieke rubriek, diverse vragen die rijzen vanuit onze rechtspraktijk.

Neem gerust contact met ons op voor specifieke vragen!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.