Home Fout geprikt?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Fout geprikt?

Een anesthesioloog plaatst bij een patiënte met langdurige rugpijn een epiduraal lumbaal injectie. De patiënte ontwikkelt kort daarna neurologische klachten en houdt de anesthesioloog daarvoor verantwoordelijk.

Het verwijt dat de anesthesioloog in deze tuchtzaak wordt gemaakt is, dat sprake is van een medische fout en dat vooraf niet is gewezen op het risico van mogelijke complicaties.

De patiënte vertelt dat als zij had geweten dat het uitvoeren van een epiduraal lumbaal injectie deze klachten kan veroorzaken, zij de injectie niet zou hebben laten plaatsen.

Het Regionaal Tuchtcollege wijst de klacht af.

In het medisch dossier kan het College geen aanwijzingen vinden dat de epiduraal lumbaal injectie op onzorgvuldige wijze is gezet.

De na de injectie opgetreden klachten kunnen anatomisch gezien niet zijn veroorzaakt door de ingreep van de anesthesioloog.

De anesthesioloog is bij het plaatsen van de injectie niet in de buurt geweest van de aangedane zenuwwortels.

Verder geeft het College aan dat de anesthesioloog de patiënte niet voor de klachten die zij kort na de ingreep heeft ervaren behoefde te waarschuwen.

Hiertoe is van belang dat dergelijke klachten in zijn algemeenheid niet het gevolg kunnen zijn van deze ingreep.

Bovendien had de patiënte in het verleden al een informatiebrochure gekregen waarin werd gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen die wél kunnen optreden door de behandeling zoals die door de anesthesioloog was uitgevoerd.

De les die uit deze zaak kan worden getrokken is, dat het van belang is te onderzoeken of de klachten en beperkingen die een patiënt na een behandeling aangeeft überhaupt veroorzaakt kunnen zijn door de ‘gewraakte’ medische behandeling. In de geneeskunde is weliswaar niets absoluut uitgesloten, maar voor het slagen van een tuchtklacht moet er wel een zekere mate van aannemelijkheid bestaan tussen de uitgevoerde behandeling en de nadien opgetreden klachten.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven