Home Geen recht op intrekking ontbindingsverzoek bij toekennen transitievergoeding

KBS

Geen recht op intrekking ontbindingsverzoek bij toekennen transitievergoeding

In deze kwestie draait het om de vraag of de rechter de werkgever ambtshalve in de gelegenheid mag stellen om zijn ontbindingsverzoek in te trekken als de rechter het dienstverband ontbindt, en daarbij – tegen het verzoek van de werkgever in – aan de werknemer een transitievergoeding toekent. De Hoge Raad oordeelde dat dit niet het geval is.

De feiten

Het bouwbedrijf BAM vroeg de kantonrechter om het dienstverband met een zieke werknemer te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen en nalaten. BAM was van mening dat de werknemer onvoldoende meewerkte aan zijn re-integratie. De loondoorbetaling was inmiddels stopgezet. BAM was van mening dat de werknemer geen recht had op een transitievergoeding, omdat zijn gedrag als “ernstig verwijtbaar” moest worden aangemerkt.

Kantonrechter

De kantonrechter ging daar slechts voor een deel in mee. Het dienstverband werd ontbonden, niet op grond van verwijtbaar handelen, maar op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter was van mening dat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van werknemer en kende hem daarom de transitievergoeding toe. Deze bedroeg maar liefst ruim € 74.000 bruto. Artikel 7:686a lid 6 BW bepaalt dat de rechter de verzoekende partij een termijn moet geven waarbinnen het ontbindingsverzoek kan worden ingetrokken, als aan die ontbinding een vergoeding wordt verbonden. De kantonrechter heeft deze mogelijkheid aan de werkgever geboden en BAM heeft daar gebruik van gemaakt. Resultaat was dat het dienstverband niet eindigde en de werknemer geen recht had op betaling van de transitievergoeding.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

De werknemer zag de transitievergoeding dus aan zijn neus voorbij gaan en ging in hoger beroep bij het gerechtshof. De werknemer was – kort gezegd – van mening dat de kantonrechter de werkgever niet in de gelegenheid had mogen stellen om het ontbindingsverzoek nog in te trekken, omdat het hier niet ging om toekenning van een billijke vergoeding, maar alleen om toekenning van de transitievergoeding. Artikel 7:686a lid 6 BW ziet volgens de werknemer alléén op gevallen waarin een billijke vergoeding wordt toegekend. Het Gerechtshof deelde deze zienswijze van de werknemer, maar oordeelde vervolgens ook dat het betreffende artikel niet uitsloot dat de kantonrechter de mogelijkheid tot intrekking aan de werkgever bood. Ergo: de werknemer kon nog steeds fluiten naar de transitievergoeding.

Hoge Raad

Bij de Hoge Raad zit het de werknemer wel mee. Artikel 7:686a lid 6 BW ziet niet op toekenning van de transitievergoeding. De rechter mag niet meer of iets anders toewijzen dan verzocht. BAM had de rechter niet verzocht om ontbinding onder de voorwaarde dat het ontbindingsverzoek niet voor een bepaalde datum werd ingetrokken. Dat betekent dat de kantonrechter de werkgever niet op eigen initiatief in de gelegenheid had mogen stellen om het ontbindingsverzoek nog in te trekken. De rechter mag dit alleen doen als de werkgever daar uitdrukkelijk om verzoekt en daar was niet van gebleken.

Conclusie

Deze uitspraak van 28 september 2018 van de Hoge Raad zorgt voor duidelijkheid over het toepassingsbereik van artikel 7:686a lid 6 BW: de rechter is alléén verplicht om de verzoekende partij de gelegenheid te geven om het ontbindingsverzoek in te trekken als sprake is van toekenning van een billijke vergoeding. Als slechts sprake is van toekenning van de transitievergoeding heeft de rechter deze plicht niet, maar ook de ambtshalve bevoegdheid niet. Alleen als de verzoekende partij vraagt om een voorwaardelijke beslissing, waarbij het ontbindingsverzoek niet voor een bepaalde datum wordt ingetrokken, mag de rechter deze voorwaardelijke beslissing geven. Dat is van belang om in het oog te houden bij het indienen van een ontbindingsverzoek.  Anders loopt u het risico – ongewild – geconfronteerd te worden met het moeten betalen van de transitievergoeding.

Bent u werkgever en loopt u tegen problemen aan met de re-integratie van uw zieke werknemer? Wilt u weten of u het dienstverband kunt beëindigen of heeft u hulp nodig bij het indienen van het ontbindingsverzoek? Neemt u dan gerust contact met ons op voor advies.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven