Home Geen time-out voor verloskundige bij kort lontje ouder(s)

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Geen time-out voor verloskundige bij kort lontje ouder(s)

Twee verloskundigen raken betrokken bij spanningen tussen vader en moeder rondom de geboorte van hun zoon. De vader zou volgens de moeder de baby hebben uitgescholden en hebben geschud, wat de vader vervolgens zou hebben erkend. De verloskundigen stellen voor dat de vader in het kader van een time-out tijdelijk en kortdurend de woning verlaat.

De vader stapt naar de tuchtrechter (RTG) en stelt dat de beiden verloskundigen onzorgvuldig hebben gehandeld met betrekking tot de time-out, aperte onwaarheden in het dossier hebben genoteerd en hebben nagelaten subjectieve waarnemingen duidelijk in het dossier te beschrijven.

Het RTG overweegt dat een verloskundige een (vroeg)signaleringsfunctie heeft van (mogelijk) huiselijk geweld in gezinnen (zie de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, KNOV). De verloskundige dient signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart te brengen en deze vast te leggen in het dossier. In de Meldcode wordt ook geadviseerd de communicatie over de signalen vast te leggen, evenals de stappen die worden gezet, de uitkomsten van overleg en de besluiten die worden genomen. Volgens de Meldcode moeten bij de verslaglegging de volgende regels in acht worden genomen:

  1. Leg de signalen zo feitelijk en objectief mogelijk vast;
  2. Worden ook interpretaties, hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een interpretatie, hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als deze later wordt bevestigd of ontkracht;
  3. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd;
  4. Leg diagnoses alleen vast als deze zijn gesteld door een bevoegde beroepsbeoefenaar, zoals een arts, een psychiater of een verloskundige;
  5. Leg alle aantekeningen vast in het dossier (niet in persoonlijke werkaantekeningen of op memo’s zonder afdruk, geheime memo’s of briefjes die buiten het dossier worden bewaard).

Het RTG overweegt verder dat is gebleken dat de verloskundigen bij het bespreken van mogelijke oplossingen onbevooroordeeld te werk zijn gegaan. De verloskundigen hebben besproken dat het beter was als vader en moeder niet in dezelfde ruimte zouden verblijven en dat het gelet op de omstandigheden medisch gezien niet verantwoord was dat de net bevallen moeder met de baby ergens anders zou gaan logeren. Met dit voorstel was volgens het RTG geen ‘schuldige’ aangewezen. De (medische) situatie van de moeder en het belang van moeder en kind bij zoveel mogelijk rust direct na de bevalling is leidend geweest. De verloskundigen hebben verder voldaan aan de verplichtingen op grond van de Meldcode. Tenslotte kan niet worden vastgesteld dat zij onjuistheden in het dossier hebben genoteerd en ook niet dat het om een gekleurde verslaglegging ging als gevolg van een interpretatie of subjectieve waarnemingen. Beide klachten worden door het RTG buiten zitting als (kennelijk) ongegrond afgewezen.

Deze uitspraken bevestigen het belang dat (ook) van verloskundigen wordt verwacht dat zij alert zijn op mogelijke gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Als een dergelijk vermoeden ontstaat, is het van belang dat hierbij nauwgezet het stappenplan van de Meldcode wordt gevolgd. Als deze stappen op een juiste wijze worden doorlopen en daarvan op een correcte en objectieve wijze in het medisch dossier verslag wordt gedaan, kan een verloskundige later niet tegen worden geworpen dat ten onrechte of te lichtvaardig een melding van (vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld is gedaan. Leg de lat voor uzelf maar hoog, dan kunt u er altijd nog onderdoor.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven