Home Heeft recht op vernietiging van een medisch dossier consequenties?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Heeft recht op vernietiging van een medisch dossier consequenties?

De klaagster in deze procedure is met een voorlopige machtiging opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De aangeklaagde psychiater is bij de behandeling van het verzoek daartoe door de rechtbank gehoord.

De klaagster verwijt de psychiater dat zij tegen haar wil is opgenomen in een psychiatrische instelling en onnodig medicatie heeft gekregen. De klaagster stelt dat een opname en medicatie onnodig waren, omdat zij geen psychiatrische klachten heeft.

De psychiater, die inmiddels in een andere instelling werkt, kan zich de details van zijn betrokkenheid niet herinneren. Bovendien heeft de klaagster eerder haar medisch dossier laten vernietigen.

Het Regionaal Tuchtcollege is van oordeel dat het niet mogelijk is om de feiten vast te stellen. Waarom een verzoek is gedaan tot afgifte van een voorlopige machtiging, wat de rol van de psychiater hierin precies is geweest en of de psychiater al dan niet zorgvuldig heeft gehandeld, kan zonder te beschikken over het medisch dossier niet worden vastgesteld. Om die reden komt de grondslag voor de klacht niet vast te staan. De klacht wordt door het Regionaal Tuchtcollege zonder zitting als kennelijk ongegrond afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege bevestigt in beroep deze beslissing.

Een patiënt heeft recht op vernietiging van zijn medisch dossier (artikel 7:455 Burgerlijk Wetboek). Op dit recht bestaat een viertal uitzonderingen, waarvoor ik verwijs naar mijn blog ‘Vernietiging van medische dossiers’. Wanneer een patiënt het medisch dossier laat vernietigen en later besluit (toch) een klacht tegen de betreffende zorgverlener in te dienen, kan dit recht later voor de (dan) klager als een boemerang terugkomen. Zowel de beklaagde als het tuchtcollege kunnen dan de feiten waarop de klacht is gebaseerd niet meer reconstrueren en verifiëren. Dit schaadt de (proces-)positie van de beklaagde en belemmert de waarheidsvinding door de tuchtrechter. De tuchtrechter kan, zoals in dit geval, zonder medisch dossier immers niet nagaan of er enige basis is voor de klacht. De klager schiet met een verzoek tot vernietiging in dit soort situaties dan ook in de eigen voet. Het is voor de praktijk wel verstandig om een verzoek tot vernietiging door de patiënt schriftelijk te laten doen en dat verzoek goed te bewaren, zodat aan de hand daarvan later kan worden aangetoond dat het de patiënt is geweest die om vernietiging heeft verzocht en het daardoor voor een zorgverlener niet meer mogelijk is om bij de tuchtrechter verantwoording af te leggen. Zo heeft iedereen recht op rechten, maar tegelijk ook recht op plichten.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven