Home Huis voor Klokkenluiders

KBS

Huis voor Klokkenluiders

Begin deze maand heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aanvaard. De wet ziet op een interne klokkenluidersregeling die verplicht is voor ondernemingen/instellingen/decentrale overheden e.d. met meer dan 50 werknemers (zie wetsvoorstel 34 105).

Het Huis voor Klokkenluiders heeft als kerntaak adviezen en voorlichting te geven over (de omgang met) misstanden en daarnaast gedegen onderzoek te doen bij gerapporteerde misstanden. Dat geldt zowel binnen de publieke als binnen de private sector.

Het Huis voor Klokkenluiders is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan; dat wil zeggen een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid, dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. De medewerkers van het huis hebben een geheimhoudingsplicht.

Ondernemingen/instellingen krijgen de ruimte om een interne klokkenluidersregeling zelf in te richten maar er zijn wel bepaalde ijkpunten waaraan voldaan moet worden. Zo moet worden vastgelegd aan wie een misstand kan worden gemeld en de wijze waarop dit intern wordt behandeld. Voorts is van belang dat niet alleen werknemers maar ook uitzendkrachten en ZZP-ers de gelegenheid moeten hebben meldingen te kunnen doen.

Dat datum van inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend gemaakt.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven