Home IJzeren ketenregeling

KBS

IJzeren ketenregeling

We kenden al de ijzeren proeftijd, maar de Hoge Raad heeft nu ook eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat de ketenregeling ook geen rekbaar begrip is. Eerder keurde het Gerechtshof Den Bosch een constructie goed waarbij de werknemer na drie bepaalde tijd contracten een contract sloot voor onbepaalde tijd, maar tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst tekende waarbij die laatste overeenkomst na een zekere periode eindigde. De Hoge Raad haalt hier een streep doorheen

Ketenregeling

Wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan drie maanden, of meerdere arbeidosvereenkomsten voor bepaalde tijd met tussenpozen van minder dan drie maanden elkaar opvolgen in een periode langer dan drie jaar, dan geldt de laatste overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze regel is ingevoerd met de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, en wordt na 1 juli 2015 aangescherpt met de Wet Werk en zekerheid. Dan wordt de tussenpoos verlengd naar zes maanden en de periode verkort naar twee jaar.
Vaststellingsovereenkomst

Medio 2013 heeft het Gerechtshof Den Bosch zich gebogen over een casus waarbij de werkgever een creatieve oplossing had voor de ketenregeling. De werknemer had er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd opzitten, dus zou de vierde overeenkomst er hoe dan ook een worden voor onbepaalde tijd. De werkgever bood vervolgens ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan, maar liet de werknemer tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst tekenen waarbij die overeenkomst eindigde. Voor zover dat strijdig zou zijn met de ketenregeling geldt volgens de werkgever, en ook het Gerechtshof, dat partijen bij een vaststellingsovereenkomst kunnen afwijken van dwingend recht, in dit geval de ketenregeling.
Dwingend recht

De Hoge Raad oordeelt nu anders. De vaststellingsovereenkomst mag alleen afwijken van dwingend recht met de bedoeling een – reeds bestaand – geschil op te lossen, en dus niet om zon geschil te voorkomen. Anders zou het namelijk wel heel makkelijk zijn om de regels die bedoeld zijn om de werknemer te beschermen,  buitenspel te zetten.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven