Home Inhoudingen op minimumloon

KBS

Inhoudingen op minimumloon

Werkgevers moeten aan hun werknemers het volledige netto minimumloon uitbetalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet toegestaan.

Wet Aanpak Schijnconstructies (‘WAS’)    

Per 1 juli 2015 is de WAS in werking getreden. Werkgevers hanteerden in het verleden constructies om aan de regels van het minimumloon te ontkomen. De WAS dient ertoe om zulke schijnconstructies tegen te gaan, zodat werknemers daadwerkelijk hun wettelijk minimumloon ontvangen.

Verbod op inhoudingen Wet minimumloon

Sinds 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen op het minimumloon van kracht. Het verbod houdt in dat verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet meer zijn toegestaan. Werkgevers hielden bijvoorbeeld een gedeelte van het loon in, waarvan vervolgens door het personeel eten en drinken kon worden genuttigd.

Maatregelen op basis van de WAS

Werkgevers moeten zich aan de volgende maatregelen houden:

  • Het minimumloon moet volledig worden uitbetaald zonder inhoudingen en verrekeningen.
  • Loonstroken moeten voor werknemers begrijpelijk zijn; en
  • Het minimumloon wordt via de bank overgemaakt. Verdient de werknemer meer dan het minimumloon, dan mag dat gedeelte wel contant worden uitbetaald.

Handhaving

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘SZW’) controleert werkgevers, en legt zo nodig een boete of dwangsom op. Tevens maakt de inspectie SZW namen bekend van de gecontroleerde bedrijven. Dit geldt zowel voor bedrijven die zich wel en bedrijven die zich niet aan bovenstaande regels houden.

Uitzonderingen

Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Zo kan er maximaal 25% van het nettoloon worden ingehouden voor kosten voor huisvesting van de werknemer. Ook kan de werkgever kosten voor de zorgverzekering inhouden. Daarbij moet een kopie van de zorgpolis beschikbaar zijn en geldt een maximaal bedrag van de geschatte gemiddelde premie. Voor beide uitzonderingen geldt dat de werkgever voor het gebruik maken van (een van de) uitzonderingen een schriftelijke volmacht moet verkrijgen van de werknemer.

De werkgever kan wel verrekenen met overuren, toeslagen, vakantiegeld en uiteraard met het loon wat boven het minimumloon wordt verdiend.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven