Home Jaarverslag tuchtcolleges 2021. De highlights in een notendop.

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Jaarverslag tuchtcolleges 2021. De highlights in een notendop.

In 2021 zijn er bij de Regionale Tuchtcolleges (RTG’s) in totaal 1055 klachten ingediend. Dit aantal komt overeen met de 1028 klachten die in 2020 zijn ingediend. Ter vergelijking: in 2018 werden er nog 1780 klachten ingediend en in 2019 waren dat er 1513. In 2021 werd er (slechts) 9 keer geklaagd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Van de in 2020 behandelde klachten zijn er 642 in raadkamer en 350 na een behandeling op zitting afgehandeld. Van de behandelde klachten waren er 175 gegrond. In 16 gevallen werd de klacht gegrond verklaard zonder opleggen van een maatregel. Er werden verder 81 waarschuwingen uitgedeeld, 40 berispingen, 20 (voorwaardelijke)schorsingen, 1 gedeeltelijke ontzegging, 9 doorhalingen van de inschrijving in het BIG-register en 8 keer een verbod op herinschrijving in het BIG-register. Ook in 2021 werden er geen geldboetes opgelegd.

Per beroepsgroep waren de klachten gericht tegen 648 artsen, 80 GZ-psychologen, 74 verpleegkundigen, 51 tandartsen, 32 apothekers, 25 psychotherapeuten, 12 fysiotherapeuten en 10 verloskundigen. De orthopedagoog-generalist en de physician assistant werden ieder één keer aangeklaagd en de klinisch technoloog niet. Ook de bachelor medisch hulpverlener en de geregistreerd mondhygiënist bleven in 2021 van klachten gevrijwaard.

Koplopers bij de artsen zijn de huisartsen (170), psychiaters (74), arts arbeid- en gezondheidsbedrijfsgeneeskunde (37), arts arbeid- en verzekeringsgeneeskunde (32), neurologie (28), heelkunde (27), ouderengeneeskunde (27), kindergeneeskunde (20), cardiologie (17), interne geneeskunde (16), urologie (12), oogheelkunde (15), orthopedie (11) en obstetrie & gynaecologie (11).

De aard van de afgehandelde klachten laat zich (niet uitputtend) als volgt indelen: onjuiste behandeling of verkeerde diagnose (324), geen of onvoldoende zorg (190), onjuiste verklaring of rapport (85), schending beroepsgeheim (32), onheuse bejegening (27), onvoldoende informatie (24), financieel onjuist handelen (19) en onzorgvuldige dossiervoering (10). Verder valt op dat er 30 klachten werden ingediend met als thema grensoverschrijdend gedrag. De doorlooptijd bij de RTG’s tussen indienen klacht en uitspraak lag tussen 170 en 257 dagen.

Het Centraal Tuchtcollege (CTG) heeft in 2020 in beroep in totaal 245 zaken afgehandeld.

Het voor het tweede achtereenvolgende jaar lager aantal ingediende klachten wordt door de tuchtcolleges verklaard door de invoering van het griffierecht van € 50,- en  de beschikbaarheid van de tuchtklachtfunctionaris die de klager kan ondersteunen bij het formuleren van de klacht, maar deze ook naar een andere klachteninstantie kan verwijzen. Verder achten de tuchtcolleges het aannemelijk dat de afschaling van de reguliere zorg, en mogelijk ook de waardering voor de enorme inzet van zorgverleners gedurende de pandemie (!), eraan heeft bijgedragen dat er minder klachten zijn ingediend. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit een tijdelijke of bestendige trend is. Het tuchtrecht blijft hoe dan ook een prachtig en boeiend rechtsgebied. Never a dull moment!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven