Home Jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg over 2020 gepubliceerd; enkele cijfers voor de liefhebber!

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg over 2020 gepubliceerd; enkele cijfers voor de liefhebber!

In 2020 zijn er bij de Regionale Tuchtcolleges 1028 klachten ingediend (waarvan 16 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd). In 2018 waren dat er nog 1780 (waarvan 15 door IGJ) en in 2019 waren dat er 1515 (waarvan 20 door IGJ). Er werden in 2020 door de RTG’s in totaal 1049 klachten afgehandeld.

Van de in 2020 behandelde klachten kwamen er 504 op zitting en werden er 998 in raadkamer afgehandeld. Gedurende de procedure in eerste aanleg vond er in 307 zaken een mondeling vooronderzoek plaats. Tijdens of na het mondeling vooronderzoek werden 110 klachten ingetrokken.

Na behandeling in raadkamer van in totaal 702 zaken werden klagers in 269 zaken niet-ontvankelijk verklaard en werden 312 klachten als kennelijk ongegrond afgewezen. In 11 zaken werd de behandeling van de klacht na het mondeling vooronderzoek om andere redenen gestaakt.

Bij of na behandeling op zitting werden er 12 klachten ingetrokken. In de zaken waarin uitspraak werd gedaan werden er door de tuchtcolleges 152 klachten gegrond verklaard. Bij de gegrondverklaring werd er in 13 zaken geen maatregel opgelegd, in 74 zaken een waarschuwing, in 41 gevallen een berisping, werd in 14 zaken een (al dan niet voorwaardelijke) schorsing opgelegd en in 10 zaken werd de BIG-registratie van de aangeklaagde doorgehaald. Er werden in 2020 opnieuw geen geldboetes opgelegd. De aard van de klachten vertoont grote variëteit, waarbij opvalt dat in 2020 er geen zaken zijn behandeld waar alcoholmisbruik in het spel was, maar wel 22 zaken met als onderwerp grensoverschrijdend gedrag.

De gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde klachten bedroeg in 2020 in totaal 204 dagen.

Van de aangeklaagde BIG-geregistreerden vormden (niet uitputtend) de artsen de grootste beroepsgroep (720), daarna de verpleegkundigen (116), daarna de tandartsen (69), vervolgens de gezondheidszorgpsychologen (55), gevolgd door de fysiotherapeuten (14), psychotherapeuten (14),  apothekers (6) en physician assistants (5).

Indien de beroepsgroep van artsen (inclusief artsen in opleiding)  wordt uitgesplitst levert dit (ook niet uitputtend) het volgende beeld op: aangeklaagd werden 184 huisartsen, 94 psychiaters, 28 internisten, 27 chirurgen, 24 gynaecologen, 20 neurologen, 19 orthopedisch chirurgen, 19 specialisten ouderengeneeskunde, 14 radiologen, 11 KNO-artsen en 10 kinderartsen. De klinisch genetica bleef in 2020 tuchtrechtelijk buiten schot, net zoals de klinisch technoloog, de orthopedagoog-generalist, de bachelor medische hulpverlener en de geregistreerd mondhygiënist.

In het verslagjaar werd er bij het Centraal Tuchtcollege in 290 zaken beroep ingesteld, waarvan in 3 zaken door de IGJ.

Het aantal ingediende klachten laat ten opzichte van 2019 een relatief forse daling zien, hetgeen hoogstwaarschijnlijk te verklaren valt door de Covid-19 pandemie.

Klik hier voor nog meer informatie!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven