Home Jetlag

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Jetlag

Als een arts zich moet verantwoorden bij de (tucht-)rechter is een goed bijgehouden medisch dossier essentieel.

Een huisarts die zich richt op expats onderzoekt een patiënt die na een vliegreis naar Nederland beenklachten heeft.

Volgens de patiënt heeft de huisarts geen lichamelijk onderzoek verricht, een verkeerde diagnose gesteld en onjuiste medicatie voorgeschreven die ook nog nare bijwerkingen gaf.

De huisarts heeft van het consult enkel handgeschreven notities in een notitieboekje gemaakt.

Het tuchtcollege neemt aan dat de huisarts wel enig lichamelijk onderzoek heeft verricht, laat zich niet uit over de (on-)juistheid van de diagnose ischialgie, maar acht de voorgeschreven Prednisolon niet geïndiceerd.

Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat de huisarts, aldus het tuchtcollege, heeft geïnformeerd naar de psychische voorgeschiedenis van de patiënt en dat informatie over Prednisolongebruik is gegeven, hetgeen een zorgvuldige beroepsuitoefening bij deze medicatie wel vereist.

Waar het tuchtcollege het meest over lijkt te vallen, is de dossiervorming door en de bereikbaarheid van de huisarts. Beknopte handgeschreven notities in een notitieboekje zijn onvoldoende en het via het hotel, waar de patiënt verblijft, verstrekken van een handgeschreven medische verklaring, waarvan geen kopie in het dossier is achtergehouden, is onzorgvuldig.

Bovendien kon de patiënt door middel van de hotelrekening aantonen dat er diverse keren met de praktijk van de huisarts is gebeld zonder dat daar adequaat op werd gereageerd.

Omdat de huisarts bij de tuchtrechter weinig inzicht heeft getoond in hetgeen hem werd verweten en hij het tuchtcollege er niet van heeft kunnen overtuigen dat zijn dossiervoering inmiddels was aangepast, wordt de klacht gegrond verklaard onder oplegging van de maatregel van een berisping.

De les die uit deze zaak volgt is, dat een compleet en leesbaar medisch dossier van essentieel belang is om verantwoording af te kunnen leggen bij de (tucht-)rechter. Schrijven is blijven!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven