Home Joe Exotic in het tuchtrecht

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Joe Exotic in het tuchtrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dient een klacht in tegen een fysiotherapeut na te zijn getipt door het Openbaar Ministerie (OM). De fysiotherapeut had zich ten opzichte van twee patiënten schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de behandelrelatie. Het OM had al een strafzaak tegen de fysiotherapeut geïnitieerd die had geleid tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Verder werd de fysiotherapeut door de strafrechter ontzet van de uitoefening van het beroep van fysiotherapeut voor vijf jaar. De klacht van IGJ houdt in dat sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van van twee patiënten tijdens de behandelrelatie, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van beide patiënten door hen lastig te vallen nadat de relatie was verbroken en het niet overdragen van de behandeling aan een collega omdat er naast behandeling ook seksuele handelingen plaatsvonden. Ten tijde van de tuchtzaak was de fysiotherapeut niet meer ingeschreven in het BIG-register en had hij zich ook laten uitschrijven uit het kwaliteitsregister van het KNGF. De fysiotherapeut dient geen verweerschrift in en verschijnt ook niet op de zitting bij de tuchtrechter. Wel schrijft hij het College dat hij geen enkele procedure heeft tegengewerkt en altijd open en eerlijk is geweest. De fysiotherapeut verklaart zijn fout te hebben ingezien en daarvoor al zwaar te hebben geboet. Hij wil naar de toekomst kijken.

Het RTG stelt vast dat de fysiotherapeut het seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft erkend en dat hij de behandeling van de beide patiënten niet aan een collega heeft overgedragen. Het RTG is, ook omdat de fysiotherapeut niet op de zitting is verschenen en daarom niet kon worden bevraagd, van oordeel dat de kans op herhaling aanwezig moet worden geacht. Vanwege de aard, ernst en duur van de normoverschrijding is sprake van een ernstige bedreiging van de patiëntveiligheid indien de fysiotherapeut opnieuw zou worden ingeschreven in het BIG-register. Het RTG legt de fysiotherapeut de maatregel op van ontzegging van het recht wederom in het BIG-register te worden ingeschreven (artikel 48 lid 4 wet BIG).

Het komt opmerkelijk genoeg een paar keer per jaar voor dat de tuchtrechter moet oordelen over zorgverleners die in een behandelrelatie zijn overgegaan tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Door publicaties van de IGJ (brochure ‘Het mag niet, het mag nooit’ en de uitgave ‘Beroepsethiek en gedragsregels voor de fysiotherapeut’ uit 2012 van het KNGF) moet breed bekend zijn dat dergelijk gedrag onder geen enkele omstandigheid is toegestaan. Dergelijk gedrag leidt in een tuchtzaak vrijwel zonder uitzondering tot een gegronde klacht met het opleggen van een (zeer) zware maatregel. Macho- of exotisch gedrag (m/v) als hier aan de orde wordt door de tuchtrechter al sinds mensenheugenis op geen enkele wijze getolereerd. Daarom is het verstandig om als zorgverlener– uiteraard slechts indien van toepassing – hetzij de broek omhoog te houden hetzij de rok omlaag te laten.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven