Home Kind en medisch wetenschappelijk onderzoek

Kind en medisch wetenschappelijk onderzoek

De kogel is door de kerk. Na jaren van (parlementair en maatschappelijk) debat worden de mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen verruimd.

Op 25 oktober 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Schippers van VWS om de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen te wijzigen. Het wetsvoorstel ziet voornamelijk op zeer ernstige ziektes waarbij het van groot belang is dat er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Zeker ook bij kinderen.

Onder de huidige wetgeving mogen kinderen en wilsonbekwame volwassenen in principe niet aan wetenschappelijk onderzoek meedoen als het niet-therapeutisch is (het hen niet direct ten goede komt maar wel in het belang is van toekomstige patiënten), tenzij dat onderzoek niet anders dan met die groep personen kan worden uitgevoerd en waarvan voor hen de risico’s verwaarloosbaar en de bezwaren minimaal zijn.

De wijziging brengt een grote verandering met zich. Het betekent dat kinderen vanaf 16 jaar straks zelf mogen beslissen of ze mee willen doen aan (niet-therapeutisch) medisch wetenschappelijk onderzoek. Nu is dat nog 18 jaar. Bij kinderen jonger dan 16 jaar en wilsonbekwame volwassenen moeten ouders of naaste familie wel altijd eerst toestemming geven. Essentieel is dat proefpersonen goed worden geïnformeerd over het onderzoek en instemmen met deelname. Onderzoeksvoorstellen worden bovendien vooraf getoetst door een medisch ethische toetsingscommissie (METC).

Aan de medisch wetenschappelijke onderzoeken zijn wel strenge voorwaarden verbonden:

  • De belasting van het onderzoek moet voor de proefpersoon beperkt blijven;
  • Het onderzoek moet in verband staan met de op dat moment gangbare standaard behandeling;
  • Het mag niet gaan om grote ingrepen (bijvoorbeeld een scan maken, biopt nemen of extra buisje bloed afnemen tijdens een gangbare behandeling mag wel).

Minister Schippers is blij dat haar wetsvoorstel is aangenomen: “Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ernstig zieke kinderen. Dit kan perspectief bieden voor toekomstige patiënten en het geeft wetenschappers meer ruimte in hun zoektocht naar innovatieve therapieën.”

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven