Home KNMG bezorgd over straf- en tuchtrecht

KBS

KNMG bezorgd over straf- en tuchtrecht

De KNMG is onverminderd bezorgd over de recente ontwikkelingen binnen het medisch tuchtrecht en het strafrecht. De boodschap richting politiek is en blijft: hou de tuchtrechter voor de toetsing van kwaliteit en leg andere zaken voor aan het College voor Medisch Toezicht dat hiervoor is bedoeld. Dit maakte de KNMG eind vorige week bekend op haar website. Het volledige bericht is hieronder weergegeven.

“In juni riep de landelijke artsenorganisatie KNMG minister Schippers op om van het medisch tuchtrecht geen strafrecht te maken en maakte zij haar zorgen kenbaar omtrent een levenslang beroepsverbod. Aanleiding vormde de door de Tweede Kamer aangenomen motie van Bruins Slot (CDA) en Bouwmeester (PvdA) om een levenslang beroepsverbod door de strafrechter mogelijk te maken voor zorgverleners die een ernstig delict hebben begaan. Het maakt daarbij niet uit of dit tijdens het werk of in privétijd is gebeurd.

College voor Medisch Toezicht

Uiteraard moet gedrag van zorgverleners dat schadelijk kan zijn voor een goede zorgverlening worden getoetst. Volgens de KNMG hoort het oordeel of iemand nog geschikt is om in de zorg te werken echter thuis bij het College voor Medisch Toezicht en niet bij de tuchtrechter, laat staan bij de strafrechter. Dat geldt ook als aan de geschiktheid van een beroepsbeoefenaar wordt getwijfeld na een strafbaar feit.

Aangenomen motie

De KNMG heeft deze punten afgelopen week met het Ministerie van VWS besproken. VWS werkt samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de uitvoering van de motie om een algeheel beroepsverbod voor de zorg door de strafrechter mogelijk te maken. De Minister van VWS zal de Tweede Kamer daarover in het najaar informeren. Hoewel de uitvoering van de motie doorgang vindt, blijft de KNMG inzetten op het informeren van politici over de (potentieel) negatieve  gevolgen van deze ontwikkeling. De KNMG pleit voor een focus op het voorkomen van fouten en kwaliteitsverbetering in plaats van repressie.

Openbaarmaking berispingen: evaluatie

De KNMG heeft tot slot  haar zorgen besproken over het toenemend aantal berispingen door de tuchtrechter en de publicatie van deze berispingen op naam, in zowel de krant als het BIG-register. Dit laatste beschadigt artsen en hun naasten onnodig en is in tegenspraak met de kwaliteitsdoelstelling van het medisch tuchtrecht, zo vertelde de KNMG het ministerie. Het ministerie van VWS is van plan later dit jaar de gevolgen van de in 2012 ingevoerde maatregel door een onderzoeksbureau te laten evalueren, zoals ook aan de Tweede Kamer is toegezegd. VWS zal de medische beroepsgroepen bij die evaluatie betrekken.”

Bron: website KNMG

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven