Home Kunnen berispingen (toch) nog worden gepubliceerd?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Kunnen berispingen (toch) nog worden gepubliceerd?

Kan de tuchtrechter ook nu nog een berisping openbaar maken?

De vader van een uit huis en onder toezicht gestelde minderjarige zoon wendt zich tot een zelfstandig gevestigde verpleegkundige. Deze verpleegkundige zou volgens een tip het voor elkaar kunnen krijgen dat uit huis geplaatste kinderen weer thuis kunnen wonen. Na een gesprek met de vader en het instralen van een foto van vader en zoon stelt de verpleegkundige een hulpverleningsplan op. De verpleegkundige adviseert onder meer EMDR-therapie. De vader stuurt het plan naar Jeugdzorg, dat hem antwoordt dat de rechter een beslissing heeft gegeven en dat Jeugdzorg zich daaraan houdt.

De vader stapt naar de tuchtrechter (RTG). De verpleegkundige verschijnt niet in de tuchtprocedure, zij dient geen verweerschrift in en verschijnt ook niet op de zitting van het RTG.

Het RTG overweegt dat toepassing van EMDR-therapie niet tot de gebruikelijke deskundigheid van een verpleegkundige behoort. Niet is gebleken dat de verpleegkundige daarvoor is opgeleid en deskundig en bevoegd is om dergelijke behandelingen uit te voeren. Door deze behandeling aan te bieden heeft de verpleegkundige niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam verpleegkundige mag worden verwacht. Het is voor het College niet te begrijpen hoe de verpleegkundige heeft kunnen denken dat haar behandeling tot het in het behandelplan voorgespiegelde resultaat, namelijk hereniging van het gezin, zou kunnen leiden. De beslissing is in dit soort zaken voorbehouden aan de rechter, die zich laat adviseren door erkende instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg.

Het RTG neemt het de verpleegkundige zeer kwalijk dat zij niet de moeite heeft genomen om zich ten opzichte van het tuchtcollege te verantwoorden. De verpleegkundige krijgt de maatregel van een berisping opgelegd. Hierbij geeft het RTG aan dat patiënten/cliënten op de hoogte moeten kunnen raken van deze uitspraak ‘om te voorkomen dat nog meer wanhopige ouders de dupe worden van de onprofessionele zorgverlening van de verpleegkundige’. Het is volgens het RTG in het belang van de individuele gezondheidszorg dat de maatregel (met vermelding van de naam van de verpleegkundige en de plaats waar zij werkzaam is) openbaar wordt gemaakt.

Met de wijziging per 1 april 2019 van de wet BIG worden berispingen (en geldboetes, maar die worden in de praktijk nooit opgelegd omdat die niet naar de klager maar ten bate van de Staat komen) niet meer standaard gepubliceerd. Hiermee werd gevolg gegeven aan een veel gehoorde oproep vanuit het veld. Zorgverleners zagen een standaard publicatie bij berispingen als een extra straf die tot jarenlange naming en shaming zou kunnen leiden. Het tuchtcollege heeft echter de bevoegdheid om ook nu nog een berisping (en geldboete) in het BIG-register te laten aantekenen en openbaar te maken. Publicatie blijft dus mogelijk, maar moet door het tuchtcollege nu per individuele zaak worden bevolen. Vermelding in het BIG-register vindt plaats onder vermelding van de aard van het vergrijp met een toelichting op de opgelegde maatregel. Openbaarmaking vindt in ieder geval plaats in de Staatscourant maar ook in lokale dag- en weekbladen in het gebied waar de zorgverlener werkt. Dit gebeurt ook met  naam en toenaam al dan niet met de gronden waarop de maatregel berust. In deze zaak is het motief voor publicatie duidelijk: het RTG wil het publiek tegen het onprofessioneel handelen van de verpleegkundige beschermen. De verpleegkundige krijgt hier aldus te maken met ongewenste reclame voor een breed publiek.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven