Home Let op: vanaf 1 april 2019 actief bekendmaken BIG-nummer verplicht!

KBS

Let op: vanaf 1 april 2019 actief bekendmaken BIG-nummer verplicht!

Door een wijziging van de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners vanaf 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken.

Achtergrond

Redenen voor deze nieuwe verplichting zijn dat het voor patiënten makkelijker moet worden om te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven, dat BIG-geregistreerde zorgverleners sneller en beter vindbaar moeten zijn en dat met de verplichting verwarring tussen zorgverleners met dezelfde naam en specialisme voorkomen worden.

Reikwijdte van de verplichting

In welke gevallen en op welke wijze zorgverleners hun BIG-nummer actief bekend moeten maken wordt nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hoewel deze AMvB nog niet gepubliceerd is kan uit de parlementaire stukken en de website van het BIG-register worden opgemaakt dat het vermoedelijk gaat om:

  • website(s) en andere digitale media;
  • briefpapier en e-mail ondertekening;
  • facturen;
  • bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG-geregistreerde zorgverlener wordt vermeld.

Toezicht

Het toezicht op de naleving van de verplichting valt onder de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd (IG). Indien de verplichting tot actieve openbaarmaking van het BIG-nummer niet wordt nageleefd, kan de IGJ een bestuurlijke boete opleggen.

Naar verwachting zal de IGJ zorgverleners enige tijd gunnen om de aanpassingen door te voeren.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven