Home Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018

KBS

Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018

De derde monitor van de NZa over de integrale bekostiging in de medisch-specialistische zorg 2018 is verschenen. Deze monitor bevat een weergave van de manier waarop de betrokken partijen (ziekenhuizen, zbc’s, msb’s, zorgverzekeraars en raden van toezicht) de invoering van integrale bekostiging (per 1 januari 2015) hebben ervaren, en of zij vinden dat de doelstellingen van deze wijziging zijn gerealiseerd.

In de monitor zijn de ontwikkelingen in kaart gebracht over o.a. de organisatiemodellen, de aansturing van het msb door het ziekenhuis, de effecten van de komst van het msb, de afspraken over vergoedingen aan specialisten en over de realisatie van de doelstellingen van de invoering van integrale tarieven. Nieuw in deze monitor is het onderdeel dat ingaat op de inkomens- en omzetontwikkeling van de vrijgevestigde medisch specialisten.

Uit de monitor volgt onder meer dat het samenwerkingsmodel in de vorm van het msb als positief wordt ervaren. Overleggen en besluitvorming verlopen efficiënter, de taakverdeling is duidelijker en er wordt in grotere mate een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren. Een grote meerderheid van de msb’s en de ziekenhuizen geeft aan het samenwerkingsmodel te willen voortzetten.

De meeste ziekenhuizen kennen een combinatie van het samenwerkings- en loondienstmodel. Slechts bij drie ziekenhuizen (7%) is in meer of mindere mate sprake van een model dat verwant is aan het participatiemodel. Met dit model wordt gedoeld op een organisatievorm waarbij medisch specialisten op basis van (volle) eigendom in de juridische structuur van het ziekenhuis deelnemen en hun fiscaal zelfstandige status kunnen behouden. Volgens de monitor wordt volledige participatie van de specialisten op dit moment in geen enkel geval nagestreefd. Men ziet op dit moment te veel belemmeringen en onzekerheden om een dergelijk complex traject succesvol te volbrengen.

Klik hier voor het rapport van de NZa.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven