Home Nieuwe cao ziekenhuizen

KBS

Nieuwe cao ziekenhuizen

De sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao voor de ziekenhuisbranche. De laatste cao was afgelopen op 1 maart 2014. Uitgangspunten van de nieuwe cao zijn mobiliteit van zorgwerknemers binnen de branche, investeren in employability door ontwikkeling en scholing en beperken van flexibele tijdelijke contracten.

Activeringsregeling

De huidige wachtgeldregeling komt per 1 juli 2015 te vervallen en wordt vervangen door de activeringsregeling. De activeringsregeling bestaat uit een activeringsbudget ter hoogte van de transitievergoeding en een aanvulling op de ww-uitkering. Het activeringsbudget bedraagt minstens EUR 5.000 bij een voltijd dienstverband. Het belangrijkste verschil tussen de aanvulling op de ww-uitkering bij de oude wachtgeldregeling, is dat de basisduur van de aanvulling (drie maanden) niet meer wordt verlengd met drie maanden per dienstjaar, maar met één maand per dienstjaar.
Vaste contracten

Het uitgangspunt van de cao-partijen is dat vast werk leidt tot een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een aantal overeengekomen werkuren per jaar. Nulurencontracten worden tot een minimum beperkt en zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties:

  • opvang van onvoorziene en ongeplande ziekenhuisactiviteiten;
  • op vang van onvoorziene en ongeplande uitval van personeel die niet door vast personeel kan worden opgevangen.

In de nieuwe cao komt te staan dat een contract voor bepaalde tijd in principe wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits de werknemer normaal/goed functioneert. Dat betekent dat werkgevers in de ziekenhuisbranche hun tijdelijk personeel op een gedegen manier moet evalueren, of dat anders de werknemer een beroep zou kunnen doen op deze bepaling in de cao en voor onbepaalde tijd in dienst komen.

Flexpool

De sociale partners willen het gebruik van externe flexibiliteit, zoals uitzendkrachten en zzp-ers, terugdringen en meer gebruik maken van interne flexibiliteit. Dit gebeurt door het realiseren van een interne flexpool van breed en hoogwaardig opgeleide werknemers. De flexpoolwerknemers hebben een vast contract met een vast aantal werkuren per jaar, maar zijn breed in de organisatie inzetbaar.

Scholing

In de nieuwe cao ziekenhuizen wordt specifiek aandacht besteed aan het recht op scholing van de werknemer. Werkgever en werknemer zorgen voor een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan waarin de scholingsbehoefte staat. Dat kan zowel functiegerichte scholing zijn als scholing gericht op employability.

De cao ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 maart 2014 tot 31 december 2016. Het onderhandelaarsakkoord is gepubliceerd op de site van de FBZ.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven