Home Obsolete zorgvorm niet meer gedurende het jaar geschrapt

Obsolete zorgvorm niet meer gedurende het jaar geschrapt

Zorgverzekeraars Nederland heeft besloten dat de vergoeding voor zorgvormen die niet langer voldoen aan ‘stand van wetenschap en praktijk’ niet langer ook gedurende het verzekeringsjaar mag worden geschrapt. Nieuwe medisch wetenschappelijke inzichten hebben voortaan dus altijd pas 1 januari van het daaropvolgende jaar effect op de vergoeding.

Tot nog toe gold dat zorgverzekeraars met onmiddellijke ingang de vergoeding van verouderde zorgvormen konden stopzetten, wanneer zij konden aantonen dat deze zorgvorm niet meer voldeed aan het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Vaak nemen zorgverzekeraars een dergelijk standpunt in naar aanleiding van een door Zorginstituut Nederland gepubliceerde beoordeling van bepaalde zorgvormen. Ook door wetenschappelijke verenigingen gepubliceerde standpunten of een artikel in een gezaghebbend medisch wetenschappelijk tijdschrift, kan aanleiding geven tot een dergelijk besluit.

Steeds vaker zetten zorgverzekeraars dergelijk voortschrijdend medisch wetenschappelijk inzicht ook in bij het uitvoeren van materiële controles. Daarbij ontstaat vaak de discussie welke redelijke overgangsperiode aan zorgaanbieders  moet worden gegund om hun werkwijze op nieuwe medisch wetenschappelijke inzichten te kunnen aanpassen. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een wetenschappelijke scholenstrijd, die nog niet is beslecht op het moment dat zorgverzekeraars hun materiële controles al hebben ingezet.

Het huidige besluit van Zorgverzekeraars Nederland kan voor zorgaanbieders en verzekerden leiden tot betere voorspelbaarheid van het beleid van zorgverzekeraars, mits aan de voorgenomen uitsluiting van vergoeding van verouderde zorgvormen ook tijdig en voldoende bekendheid wordt gegeven. Over dit aspect wordt in de berichtgeving van Zorgverzekeraars Nederland niets gemeld. Of het besluit van Zorgverzekeraars Nederland daarmee werkelijk een verbetering zal betekenen van de bestaande praktijk, zal nog moeten blijken. In elk geval doen zorgaanbieders er goed aan om telkens voorafgaand aan een nieuw zorgverzekeringsjaar na te gaan welke zorgvormen voortaan als obsoleet zullen worden beschouwd, zodat men de zorgverlening daarop zo nodig kan aanpassen.

Het bericht van Zorgverzekeraars Nederland kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven