Home Onbekwaam = onbevoegd

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Onbekwaam = onbevoegd

Soms blijkt een medische beroepsbeoefenaar onbekwaam. Wat heeft dat voor consequenties?

In deze zaak laat een ervaren verloskundige zich waarnemen door een beginnend verloskundige. De waarnemer had tijdens de opleiding tot verloskundige de minor ‘Echoscopie basis, liggingsbepaling’ gevolgd. In deze minor wordt de beoordeling van liggingsecho’s bij zwangeren tussen twintig en dertig weken aangeleerd. De minor biedt de mogelijkheid in te stromen in een verkort traject van de basisopleiding echografie.

Bij de begeleiding van de zwangerschap van een patiënte maakt de waarnemer een echo, die zij verkeerd interpreteert.De zwangerschap van de patiënte eindigt in een (vroege) miskraam.

De patiënte klaagt zowel de ervaren verloskundige als de beginnend verloskundige aan.

Het College stelt ten aanzien van de waarnemer vast dat zij niet voldoende bekwaam was om vitaliteitsecho’s zelfstandig te beoordelen. Ook heeft zij niet die handelingen verricht die gezien de klachten van de patiënte geïndiceerd waren.De waarnemer heeft volgens het RTC de ongeruste patiënte zonder enige twijfel maar ten onrechte laten geloven dat zij nog zwanger was.De klacht tegen de waarnemer wordt gegrond verklaard en zij krijgt de maatregel van een berisping opgelegd.

Ook de verloskundige die de waarnemer heeft ingehuurd komt er niet zonder kleerscheuren van af.

Het College beoordeelt dat de verloskundige de waarnemer, gelet op de beperkte omvang van de door haar gevolgde minor, geen toestemming had mogen geven zelfstandig vitaliteitsecho’s uit te voeren en te beoordelen.De klacht tegen de inhurend verloskundige wordt gegrond verklaard en zij krijgt de maatregel van een waarschuwing opgelegd.

De les die uit deze uitspraken kan worden afgeleid is, dat er zowel op een waarnemer als degene die een waarnemer inhuurt de plicht rust om zich ervan te vergewissen dat de waarnemer voldoende gekwalificeerd is om de geneeskundige handelingen te verrichten waarvoor deze wordt ingehuurd.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven