Home Onregelmatigheidstoeslag bij vakantie

KBS

Onregelmatigheidstoeslag bij vakantie

Onlangs zijn er door de kantonrechter Den Haag en de kantonrechter Leiden twee uitspraken gedaan die mogelijk grote gevolgen hebben voor de verplichting tot uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over het loon gedurende vakantiedagen.

Op basis van deze (lagere) jurisprudentie lijkt het zo te zijn dat de werkgever ORT verschuldigd is over het loon over vakantiedagen indien sprake is van een situatie waarin deze ORT structureel wordt toegekend.

 

Structureel toekennen

In de zaak van de Haagse kantonrechter ging het om de ORT uit de CAO Ziekenhuizen en een verpleger die alleen maar ’s nachts werkte. De kantonrechter concludeerde dat de ORT een intrinsiek onderdeel van de beloning betrof. De zaak van de kantonrechter Leiden ging over de ORT uit de CAO Huisartsenzorg en twee werknemers die structureel in aanmerking kwamen voor ORT. Deze laatste uitspraak heeft voor kritiek gezorgd, onder meer omdat de kantonrechter de ORT ook toekent over bovenwettelijke vakantiedagen. Kortom, er is nog de nodige onduidelijkheid en discussie. Want wanneer is de ORT precies een intrinsiek onderdeel van de beloning? En wanneer komt een werknemer structureel in aanmerking voor ORT en wanneer niet? Deze kwestie zal ongetwijfeld tot meer jurisprudentie leiden, ook van hogere rechters. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Hoge Raad het laatste woord hebben in deze discussie. Tot die tijd zal niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld of de werkgever altijd daadwerkelijk ORT verschuldigd is over vakantie- en ziektedagen.

Vakorganisaties

Onder meer Nu ’91 en de FNV hebben voor werknemers in de gezondheidszorg die onregelmatige diensten draaien op hun sites instructies staan voor het vorderen van ORT over vakantiedagen, voorzien van voorbeeldbrieven. Het is daarom te verwachten dat er een hausse aan claims zal volgen.

Hoogte van de claims

Het is belangrijk om de reikwijdte van de potentiële claims onder ogen te zien. Het gaat hier niet alleen om loon over vakantiedagen, maar ook over loon tijdens ziekte. Het gaat om de ORT van mogelijk de gehele werknemerspopulatie over de afgelopen vijf jaar, waarover als te laat betaald loon een wettelijke verhoging kan worden toegepast tot 50% alsmede de wettelijke rente.

Advies

Het is aan te raden om een claim van een werknemer tot (na)betaling van ORT niet direct te erkennen. Indien een vordering van een werknemer wel wordt erkend, gaat hiervan precedentwerking uit naar de overige werknemers. Deze zullen gelijk behandeld moeten worden. Indien later komt vast te staan dat de ORT niet of in mindere mate verschuldigd is, kan het  bedrag dat al is betaald niet of zeer lastig worden teruggevorderd.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven