Home Patiënt presenteert tandarts de rekening

KBS

Patiënt presenteert tandarts de rekening

Een patiënt spreekt zijn tandarts aan op zijn toezegging dat zijn zorgverzekeraar de aangeboden gebitsbehandeling volledig zou vergoeden. Dat blijkt echter niet zo te zijn. De behandeling is gestart, maar niet afgemaakt. De patiënt stelt zich op het standpunt dat zijn tandarts zijn zorgplicht heeft geschonden en vordert schadevergoeding.

Hoe oordeelde de Rechtbank Rotterdam over de claim van deze patiënt?

Norm zorgvuldig handelen

Een tandarts is verplicht ‘de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen’ (artikel 7:453 BW). Anders gezegd: hij moet de zorg leveren die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht. Deze zorgplicht moet ruim worden opgevat. Ook onderzoeken en het geven van raad worden daaronder begrepen.

Tandarts schiet tekort

De kantonrechter oordeelt dat de tandarts niet zorgvuldig heeft gehandeld. Redenen:

  • de tandarts is zich actief met de vergoeding van de kosten gaan bezighouden door de kostenbegroting aan de zorgverzekeraar voor te leggen;
  • in een e-mailbericht aan de tandarts bevestigde de patiënt dat de kosten volgens de tandarts volledig zouden worden vergoed. Op dit bericht heeft de tandarts niet gereageerd, hetgeen wel mocht worden verwacht;
  • de inhoud van een brief van de zorgverzekeraar over maximaal te vergoeden kosten en uitsluitingen van vergoeding heeft de tandarts niet aan de patiënt medegedeeld;
  • de tandarts wist dat de patiënt niet aan de tandheelkundige behandeling kon beginnen als zijn zorgverzekeraar deze niet volledig zou vergoeden.

Schadevergoeding: 50/50

De kantonrechter oordeelt dat de tandarts de helft van de schade van de patiënt (behandel-/herstelkosten andere tandarts) dient te vergoeden. De schade komt niet volledig voor rekening van de tandarts. De mededelingen (of het uitblijven daarvan) van de tandarts over de vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar, ontslaan de patiënt/verzekerde namelijk niet van de verplichting om daar ook zelf onderzoek naar te doen. Het is een feit van algemene bekendheid dat zorgverzekeringspakketten nogal verschillen in de mate waarin zij kosten vergoeden. Het is uiteindelijk de zorgverzekeraar die kosten al dan niet vergoed. De tandarts gaat daar niet over, aldus de kantonrechter.

Conclusie

Het is op zich niet de taak van een hulpverlener om zich bezig te houden met de vraag of een bepaalde behandeling door een zorgverzekeraar wordt vergoed. Als hij zich er dan wél mee bemoeit, moet hij dit wel goed doen en de patiënt daarover gedegen informeren.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (uitspraak 14 juli 2017; publicatiedatum: 20 oktober 2017; ECLI:NL:RBROT:2017:6459). 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven