Home Pick your battles, ook in tuchtzaken

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Pick your battles, ook in tuchtzaken

Een co-assistent dient een klacht in tegen een opleider. Wat speelde er?

Een (klinisch) geriater heeft als nevenfunctie het opleiden van arts-assistenten. Daarnaast coördineert zij stages voor co-assistenten op de afdeling klinische geriatrie als onderdeel van de co-schappen interne geneeskunde. Een masterstudente die co-schappen loopt onder begeleiding van arts-assistenten is betrokken bij meerdere incidenten. Een van de arts-assistenten voelt zich door de co-assistent zelfs bedreigd. De geriater maakt van een incident melding bij de opleider interne geneeskunde. De co-assistent dient daarop een klacht tegen de geriater in.

De eerste vraag die het tuchtcollege moet beantwoorden is, of het handelen van de geriater gekwalificeerd kan worden als handelen in hoedanigheid van BIG-geregistreerde (artikel 47 lid 1 wet BIG). Dit is volgens het tuchtcollege niet het geval, nu de geriater enkel als opleider van de arts- assistenten heeft gehandeld. Verder zijn ook niet de individuele belangen van patiënten in het geding geweest. In zoverre is dan ook niet voldaan aan het zogeheten “weerslagcriterium”; dat wil zeggen dat het verweten handelen hier onvoldoende weerslag heeft op het belang van de individuele gezondheidszorg.  Nu aan deze beide (formele) vereisten niet is voldaan kan de geriater geen verwijt worden gemaakt. De klacht wordt als ongegrond afgewezen.

Uit deze uitspraak volgt dat in tuchtzaken waarbij de patiëntenzorg niet direct in het geding is, het belangrijk is om na te gaan of de aangeklaagde zorgverlener wel tuchtrechtelijk kan worden aangesproken. Als deze wel in het BIG-register staat geregistreerd maar niet in die hoedanigheid heeft gehandeld (denk aan een directeur patiëntenzorg, een leidinggevende of bestuurders) of het verweten handelen onvoldoende weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg (zoals hier het optreden van de geriater als opleider) zal een klacht reeds op die grond kunnen stranden. In deze zaak merkt het tuchtcollege nog fijntjes op dat het tuchtrecht er niet voor is bedoeld om conflicten tussen degene die als arts in opleiding is en een BIG-geregistreerde opleider voor de tuchtrechter uit te vechten. De strekking van het wettelijk tuchtrecht is erop gericht het vertrouwen van de samenleving in de beroepsuitoefening van degenen die aan het tuchtrecht in de gezondheidszorg zijn onderworpen, te versterken en te borgen. De co-assistent had voor haar klacht het verkeerde podium gekozen en wordt door het tuchtcollege met haar klacht vlot via de coulissen afgevoerd.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven