Home Principeakkoord cao Ziekenhuizen

KBS

Principeakkoord cao Ziekenhuizen

De werkgevers en de bonden hebben op 16 mei 2017 een principeakkoord cao Ziekenhuizen 2017-2019 gesloten.

Begin april 2017 klapte de onderhandelingen nog omdat de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) een, volgens de vakbonden, onacceptabel eindbod had neergelegd. Onder dreiging van acties, is er op 16 mei 2017 alsnog een akkoord bereikt.

De volgende zaken zijn de onderhandelingspartijen (onder meer) overeengekomen:

Loon

De werknemers in de ziekenhuizen zullen in 2017 een loonsverhoging ontvangen van 1,75% en een loonsverhoging van 2,00 % in 2018. Daarnaast wordt de opbouw van het vakantiegeld in 2018 verhoogd naar 8,33 %. Tot slot ontvangt het ziekenhuispersoneel in 2017 en 2018 een eenmalige uitkering van 200 euro. In 2019 ontvangt het personeel een eenmalige uitkering van 125 euro.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Het vraagstuk ‘onregelmatigheidstoeslag’ is in het principeakkoord opgelost. Ter voorkoming van (nieuwe) rechtszaken ontvangt het ziekenhuispersoneel een financiële tegemoetkoming van 8,3% over het verdiende ORT-bedrag over de jaren 2012, 2013 en 2014. De werkgever is gerechtigd om de eenmalige uitkering(en) als onverschuldigd betaald terug te vorderen en te verrekenen met het salaris, indien een werknemer alsnog mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over vakantie-uren claimt.

Generatiepact

Omdat in de ziekenhuizen naar verhouding veel oudere werknemers werkzaam zijn en de jongeren vaker en sneller wisselen van organisatie, hebben de onderhandelingspartijen een generatiepact gesloten dat per 1 januari 2018 zal worden ingevoerd. Het pact houdt in dat de oudere werknemer gas terug kan nemen met behoud van inkomen en pensioenopbouw en de jongeren meer en sneller kunnen doorstromen. Beoogd wordt om hiermee 2.000 extra banen in de ziekenhuizen te creëren.

Zelfstandige klinieken

Leden van Zelfstandige Klinieken Nederland (hierna: ZKN) hoeven de cao Ziekenhuizen niet meer toe te passen en vallen – met het aangaan van het lidmaatschap van ZKN – niet meer onder de arbeidsvoorwaarden van de cao Ziekenhuizen, maar onder de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de cao Zelfstandige Klinieken.

Ketenregeling

De cao-partijen hebben afgesproken dat de ketenregeling van artikel 7:668a BW niet van toepassing is op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die uitsluitend of overwegend omwille van educatie zijn aangegaan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven